RvA-publieksverslag 2020: Samen met vertrouwen vooruit

Deze week is het RvA-publieksverslag over 2020 gepubliceerd. Dit jaar is de titel ‘Samen met vertrouwen vooruit’. Daarmee onderstreept de RvA hoe belangrijk het is om in dialoog te zijn met zijn belanghebbenden en om samen te werken aan een hogere bekendheid van de waarde van accreditatie.

Dit verslag gaat dan ook over de verbinding binnen de kwaliteitsinfrastructuur: het gehele speelveld van normalisatie, conformiteitsbeoordeling (via testen, inspecteren en certificeren) en accreditatie. De RvA is  overtuigd van de kracht van samenwerking in deze cyclus. Samen kan het kwaliteitsspeelveld naar een hoger level worden gebracht.

De ambitie daarbij is om de toegevoegde waarde van accreditatie in een snel veranderende wereld te versterken. Dit streven is verwoord in een nieuwe missie en visie. In dit verslag licht de RvA toe waarom er voor deze missie en visie is gekozen. En wat het voor de strategie betekent. Maar ook voor de samenwerking met stakeholders.

Verder staat in dit verslag:

  • Een vijftal interviews met verschillende spelers in de kwaliteitsinfrastructuur (waaronder NEN, BSI en Micro-Analyse Zuid) en twee RvA-teamleiders. Zij vertellen over hun visie op, en bijdrage aan, de kwaliteitsinfrastructuur;
  • Hoe de RvA in 2020 waarde heeft gecreëerd voor zijn klanten;
  • Een (financiële) verantwoording over de activiteiten in 2020.

Download direct het digitale publieksverslag en ons financieel verslag over 2020:
Publieksverslag
Financieel verslag

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.