RvA en ILT versterken samenwerking

Op woensdag 16 december 2020 heeft de RvA met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een informatieprotocol ondertekend. Dit protocol draagt bij aan het efficiënter en effectiever uitvoeren van toezicht en accreditatiebeoordelingen.

Samenwerking
De RvA en ILT versterken de samenwerking en gaan meer informatie uitwisselen. De informatie-uitwisseling zorgt ervoor dat beide organisaties hun toebedeelde taken efficiënter en effectiever kunnen uitvoeren. Hiermee ontstaat een samenwerking om het publiek en privaat toezicht te versterken.

De RvA beoordeelt keuringsorganisaties op hun competenties, consistente bedrijfsuitoefening en onpartijdigheid. Met een RvA-accreditatie wordt het vertrouwen in deze organisaties bevestigd. En dit zijn juist organisaties waar de ILT ook toezicht op houdt.

Informatie-uitwisseling
Afspraken over deze informatie-uitwisseling zijn vastgelegd in een informatieprotocol. Dit protocol is op 16 december 2020 getekend door Jan van den Bos, inspecteur-generaal van de ILT en Roeland Nieuweboer, voorzitter van de raad van bestuur van de RvA.

De RvA informeert de ILT over verlening, schorsing, intrekking uitbreiding van een accreditatie. RvA en ILT zeggen toe elkaar direct te informeren over ernstige bevindingen en relevante zaken, bijvoorbeeld fraude, intimidatie en omkoping. Ook delen beide organisaties hun planning voor bezoeken aan bedrijven. Zo kan het toezicht beter worden afgestemd.

In het informatieprotocol zijn afspraken opgenomen over de manier waarop en de kaders waarbinnen de RvA en de ILT informatie uitwisselen. Beide organisaties doen dit vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid op basis van de wet- en regelgeving. In het protocol zijn ook bepalingen over de vertrouwelijkheid van de informatie opgenomen.

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.