Publicatie nieuwe versie van T052-NL Invoering van de EN ISO 15189:2022

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuwe versie van T052-NL betreffende Invoering van de EN ISO 15189:2022 gepubliceerd.

Ten opzichte van versie 1.0 d.d. 02-02-2023 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

Wijzigingen t.o.v. versie 1.0:

  • Enkele verduidelijkingen aangebracht in het document.
  • Laatste alinea met extra uitleg bij § 2.3 toegevoegd.
  • Waar van toepassing ‘nieuwe versie‘ gewijzigd in ‘ISO15189:2022‘.
  • In bijlage A is een algemene toelichting toegevoegd en is de toelichting bij de derde bullet herschreven.

Klik  hier voor laatste versie van T052-NL.