Publicatie nieuwe versie van SAP-L006-NL Accreditatieprogramma bemonstering vaste dierlijke meststoffen; AP06

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuwe versie van SAP-L006-NL betreffende Accreditatieprogramma bemonstering vaste dierlijke meststoffen; AP06 gepubliceerd.

Accreditatieprogramma bemonstering vaste dierlijke meststoffen; AP06Ten opzichte van versie 2 d.d. 16-04-2019 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

• Verwijzingen naar EN ISO-IEC 17025 (2005) zijn verwijderd;
• Verwijzing naar RvA-T049 is verwijderd;
• Verwijzing naar versie van ILAC-P15 is aangepast;
• Verwijzing naar onaangekondigde bijwoning is verwijderd;
• In 3 Verwijzing naar specifieke documenten verwijderd vervangen door verwijzing naar de aanvraagtool.
• In 4.1 zijn de verwijzingen naar de hoofdstuknummers van AP06 aangepast;
• In 4.6 (bemonsteringsstrategie) is de uitzondering m.b.t. de vrachtbemonsteringen bij het laden verwijderd. Toegevoegd is dat indien afgeweken wordt van de strategie dit moet worden vastgelegd;
• In 4.7 is verduidelijking gegeven op de eis “minimaal twee keer per jaar deelnemen aan een ringonderzoek” en op het versturen van de resultaten van de ringonderzoeken aan de RvA;
• Aantal tekstuele wijzigingen zijn doorgevoerd.

Klik hier voor laatste versie van SAP-L006-NL.