Publicatie nieuwe versie van SAP-L002-NL Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor AP04 en AS SIKB 3000

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuwe versie van SAP-L002-NL betreffende Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor AP04 en AS SIKB 3000 gepubliceerd.

Ten opzichte van versie 2.0 d.d. 16-03-2018 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

• Format is gewijzigd
• Update van de verwijzingen naar gepubliceerde documenten van de RvA en EA
• Toevoeging specifieke wet- en regelgeving in paragraaf 1.4
• Oude paragraaf 3.1 en 3.2 ondergebracht in de nieuwe paragraaf 3.2
• Vorig hoofdstuk 5 ‘Overige informatie’ in zijn geheel verwijderd
• Toevoeging aan hoofdstuk 4 welke instanties door de RvA op de hoogte worden gehouden in verband met
• erkenning door de overheid
• Bijlage 1: geharmoniseerd met RvA- SAP-L000 en RvA-T001

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.