Prof. dr. J. van den Heuvel per 1 augustus 2017 benoemd als lid raad van toezicht RvA.

Per 1 augustus 2017 is de heer prof. dr. J. van den Heuvel benoemd als lid van de raad van toezicht van de RvA. Jaap van den Heuvel vult de vacature in die ontstaat na het aftreden van de heer dr. A.G.M. Buiting, die het maximale aantal termijnen als lid van de raad heeft ingevuld.

De heer Van den Heuvel heeft brede bestuurlijke ervaring in de zorg en is vanuit diverse functies goed bekend met het werkveld van de RvA. Hij is sinds januari 2016 voorzitter van de raad van bestuur van het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) te Beverwijk en is gepromoveerd op het gebied van kwaliteitsmanagement  in de zorg. Daarnaast vervult hij verschillende bestuurlijke en toezichthoudende functies in uiteenlopende organisaties en het onderwijs. Onlangs is hij benoemd als bijzonder hoogleraar Healthcare Management aan de Universiteit van Amsterdam.

De RvA is blij met zijn benoeming in zijn raad van toezicht. Dit betekent ook dat de heer Buiting afscheid neemt als lid van de raad van toezicht. De RvA is hem zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan de RvA in de afgelopen jaren.

Voor meer informatie over de raad van toezicht en de overige leden van de raad verwijzen wij u graag naar de pagina toezicht en advies op deze website.