PRISMA Planningstool uit de startblokken

In september start de RvA met een nieuwe applicatie: de PRISMA Planningstool. Deze tool ondersteunt ons bij het inplannen van de beoordelingen. In plaats van handmatig, gebeurt de planning voortaan gecentraliseerd en digitaal. Dat is veel efficiënter en geeft inzicht in de beschikbaarheid van beoordelaars. Het betekent ook dat wij onze klanten de datum of data waarop de beoordeling plaatsvindt al vijf maanden van tevoren laten weten.

Stapsgewijze ingebruikname
In september starten wij met de geautomatiseerde planning van een klein aantal beoordelingen die voor februari 2023 op de planning staan. Zo stellen we eventuele kinderziektes in de applicatie vast. Als die zijn opgelost en alles goed gaat, breiden we de groep maandelijks stap voor stap uit. Klanten die dit betreft, benaderen we persoonlijk.

Voldoende beoordelaars blijvende uitdaging
Het beschikken over voldoende beoordelaars is een blijvende uitdaging voor de RvA. Daarom is het heel belangrijk om de beschikbare capaciteit zo efficiënt mogelijk in te zetten. Zo kunnen we zo veel mogelijk klanten van dienst zijn. Op dit moment voert de RvA de planningen van de reguliere herbeoordelingen en controlebeoordelingen handmatig uit. De Planningstool neemt dit handmatige werk over. Centralisering van de datumplanningen van beoordelingen creëert inzicht in de toekomstige beschikbare capaciteit.

Beoordelingsdag ligt vast
Een efficiënte verdeling van de beschikbare beoordelaarscapaciteit is leidend bij de geautomatiseerde planning door de Planningstool. Dit betekent dat onze klant al vijf maanden van tevoren weet wat de datum of de data van de beoordeling is. Het betekent ook dat u als klant geen keuzemogelijkheid heeft voor wat betreft deze datum. Mocht dit voor uw organisatie onoverkomelijke bezwaren opleveren, dan gaan wij vanzelfsprekend met u in overleg om tot een oplossing te komen.