Ontwikkeling rapportagetool voor accreditatiebeoordelingen is officieel gestart

Op dinsdag 17 december 2019 heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) de samenwerking met softwareleverancier Betty Blocks officieel ingeluid met de ondertekening van een contract.

RvA_ondertekent_contract_met_Betty_Blocks.

Op dinsdag 17 december 2019 heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) de samenwerking met softwareleverancier Betty Blocks officieel ingeluid met de ondertekening van een contract.