NEN publiceert NPR met richtlijnen voor corrigerende maatregelen

Binnen alle normen waarvoor een accreditatie kan worden verleend, is een paragraaf opgenomen over het uitvoeren van corrigerende maatregelen. NEN heeft onlangs de NPR 9021:2023 gepubliceerd, die ingaat op dit onderwerp. De RvA heeft actief mogen bijdragen aan de ontwikkeling van dit NEN-document. Met de publicatie van deze NPR is ‘de gereedschapskist’ binnen de kwaliteitsinfrastructuur verder uitgebreid.

NPR 9021:2023 is geen verplichtend document voor een geaccrediteerde instelling. Toch kan dit document handvatten bieden voor het nemen van effectieve corrigerende maatregelen, zowel voor organisaties met als zonder accreditatie, certificering of erkenning.