Mr. Y.C.M.T. (Yvonne) van Rooy per 1 december 2018 benoemd als voorzitter Raad van Toezicht RvA

Vandaag  is onderstaand persbericht uitgegaan:

Portretfoto_Yvonne_van_Rooy.

Mr. Y.C.M.T. (Yvonne) van Rooy is met ingang van 1 december 2018 benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting Raad voor Accreditatie (RvA). Yvonne van Rooy volgt hierbij drs. E.H.T.M. (Ed) Nijpels op die aftreedt vanwege de statutair bereikte zittingstermijn.

Yvonne van Rooy treedt op 1 december af als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Ze is lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW en toezichthouder bij diverse bedrijven en culturele instellingen. Eerder bekleedde zij verschillende politieke functies en was zij bestuursvoorzitter van de universiteit van Tilburg en Utrecht.

RvA is de nationale accreditatie-instantie. De RvA accrediteert op basis van internationale ISO-normen organisaties die keuren, testen, kalibreren, certificeren en verifiëren. Accrediteren is het bevestigen van de deskundigheid, de onafhankelijkheid en het verbetervermogen van deze organisaties. Accreditatie leidt onder meer tot vertrouwen in het handelsverkeer en tot acceptatie van deskundigheid van de organisaties waar deze in wettelijke regelingen worden aangewezen. De RvA is een zelfstandig bestuursorgaan. De RvA is lid van de European cooperation for Accreditation (‘EA’).