Klimaatverandering in MS-standaarden

Voor de eerste maanden van 2024 heeft ISO een amendement voorzien van alle managementsysteemstandaarden om invulling te geven aan de ISO London Declaration (2021) met als doel om actief de gevolgen van klimaatveranderingen op te nemen in internationale standaarden.

Het voorgestelde amendement is een aanvulling in de context-analyse, waarbij expliciet wordt vereist dat de bedrijven moeten bepalen of klimaatveranderingen een relevante issue zijn. Verder wordt een noot toegevoegd, waarin wordt gesteld dat eisen gerelateerd aan klimaatverandering ook geïnitieerd kunnen worden vanuit relevante belanghebbenden.

Op dit moment is de RvA zich aan het beraden over hoe deze wijzigingen moeten worden ingevoerd door de geaccrediteerde certificatie-instellingen. Hierbij wordt gekeken naar een acceptabele transitieperiode, die de gelegenheid geeft aan bedrijven en certificerende instellingen om zich hierop voor te bereiden. Het advies van IAF wordt hierbij ook afgewacht, zodat de RvA de principes van een speelveld met internationaal gelijkwaardige regels kan implementeren. Zodra deze regels vastgesteld zijn, publiceren we dit op onze website.