De kick-off van de ontwikkeling van accreditatie voor de IEC 62443-4-1 en 62443-4-2

Donderdag 15 december 2022 organiseerde de RvA een kick-off bijeenkomst voor het ontwikkeltraject voor de IEC 62443-4-1 en 62443-4-2. De RvA kijkt terug op een levendige bijeenkomst met zeer waardevolle inbreng vanuit de geïnteresseerde organisaties. Het was zeer duidelijk, het borgen van cybersecurity is voor de organisaties van groot belang. Daarom willen ze graag onder accreditatie met cybersecurity aan de gang.

Het belang van conformiteit voor beveiliging van procesautomatisering

De normenserie IEC 62443 richt zich op de veiligheid en integriteit van digitale systemen in het productieproces. Hoe veilig is een product tegen een aanval van buiten? Het samengestelde systeem is net zo zwak als de spreekwoordelijke zwakste schakel. Een hack van een productieproces kan zeer grote gevolgen hebben.

Bij de procesautomatisering van productieprocessen (die aan worden gestuurd door OT (Operationele Technologie) systemen) spelen andere factoren mee dan bij de automatisering van IT-systemen. Het productieproces mag niet langdurig stilvallen, maar de implementatie van een nieuw systeem of het onderhoud ervan kost tijd. De normenserie IEC 62443 biedt een raamwerk, waarmee een bedrijf of instelling aan kan tonen dat het de integriteit en beschikbaarheid van de gebruikte systemen binnen het productieproces borgt.

De kick-off bijeenkomst

In augustus deed de RvA een oproep aan organisatie om zich te melden, wanneer zij interesse hebben in een testaccreditatie onder de ISO/IEC 17025 voor de delen IEC 62443-4-1 en 62443-4-2 van de standaard. De geïnteresseerde organisaties gingen samen met de RvA in gesprek over hoe de ontwikkeling van accreditatie voor deze cybersecurity normenserie. We bespraken de gewenste scope, de ontwikkelvergoeding en de planning van het ontwikkeltraject.

Hebt u vragen over accreditatie voor de normenserie IEC 62443? Of hebt u in het bijzonder vragen over accreditatie onder de ISO/IEC 17025 voor de IEC 62443-4-1 en 62443-4-2? Neem dan gerust contact op en mail uw vragen naar ontwikkeling@rva.nl.