Ir. Peter van Rhede van der Kloot per 31 augustus 2017 benoemd als lid raad van toezicht RvA

Per 31 augustus 2017 is de heer ir. P.F. van Rhede van der Kloot benoemd als lid van de raad van toezicht van de RvA. Ir. Peter van Rhede van der Kloot vult de vacature in die ontstaat na het aftreden van de heer ing J. Visser die het maximale aantal termijnen als lid van de raad heeft ingevuld.

De heer Van Rhede heeft een brede bestuurlijke ervaring in het bedrijfsleven (o.a. als directievoorzitter van AGC Nederland Holding b.v.) en is vanuit diverse functies goed bekend met het werkveld van de RvA. De heer Van Rhede is momenteel voorzitter van de werkgeversorganisatie Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten (VNG) en  lid van het algemeen bestuur van Bouwend Nederland.

De RvA is blij met zijn benoeming in onze raad van toezicht. Dit betekent ook dat Jan Visser afscheid neemt in zijn rol als lid van de raad van toezicht. De RvA is hem zeer erkentelijk voor de wijze waarop hij zijn rol hierbij in de afgelopen jaren heeft ingevuld.

Voor meer informatie over de raad van toezicht en de overige leden van de raad verwijzen wij u graag naar de pagina toezicht en advies op deze website.