Nieuw bij RvA: Accreditatie volgens de Cybersecurity Act

Sinds 18 januari kan er accreditatie worden aangevraagd bij de RvA in het kader van de cyberbeveiligingsverordening Nr. (EU) 881/2029, ook genoemd Cybersecurity Act (CSA).

De Cybersecurity Act (CSA) is een verordening die een systeem introduceert voor de cyberbeveiligingscertificering van ICT-producten, -diensten en -processen. Hierdoor gelden dezelfde eisen in de hele Europese Unie (EU). Het belangrijkste doel van de CSA is het verbeteren van de bescherming tegen bedreigingen van de cyberbeveiliging binnen de EU. De CSA stelt fabrikanten en dienstverleners ook in staat om in de hele EU één wederzijds erkend certificaat te gebruiken.

Accreditatie aanvragen

De RvA is inmiddels gestart met het beoordelingsproces voor certificatie-instellingen voor het European Cybersecurity Certification Scheme (EUCC). Binnenkort zijn er ook beoordelingen voor het European Cloud Services scheme (EUCS) mogelijk.

Samenwerking met RDI

De CSA vereist dat elke EU-lidstaat ten minste één National Cybersecurity Certification Authority (NCCA) aanwijst. In Nederland wordt de rol van NCCA vervuld door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). De RDI maakt deel uit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De RvA zal bij de beoordelingen van de certificatie-instellingen samenwerken met de RDI. Wij maken gebruik van elkaars expertise, vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Hierdoor kan de RDI bij haar toezicht in het kader van de CSA gebruik maken van de beoordelingsrapporten van de RvA.