Implementatie RvA Rapportagetool stand van zaken

De RvA Rapportagetool is hét nieuwe communicatiekanaal met onze klanten voor het uitwisselen van documentatie en RvA-rapportages.

Vorig jaar is de RvA gestart met de verdere digitalisering van de bedrijfsprocessen. Hiervoor ontwikkelen we gefaseerd verschillende webapplicaties zoals de rapportagetool. In dit bericht informeren we u over de stand van zaken.

Verkorting termijn bij aanleveren 3 O’s

De mogelijkheid die de RvA Rapportagetool biedt voor een verkorting van de termijn bij aanleveren van 3 O’s (Oorzaak, Omvang en Oplossing bij een afwijking) bevalt goed. Zo bent u als klant sneller op de hoogte of wij wel of niet akkoord gaan met een gekozen aanpak voor een afwijking. Daarom publiceert de RvA in januari een nieuwe versie van beleidsregel RvA BR004 Afwijkingen en Corrigerende Maatregelen waarin deze nieuwe werkwijze is verwerkt. Met de publicatie van deze nieuwe versie sluiten we de pilotfase van de Rapportagetool af.

Ontwikkeling rapportagetool fase 2

Een aantal klanten hebben accreditaties voor meerdere normen. In de jaarlijkse RvA beoordeling wordt dit veelal gecombineerd. De Rapportagetool voorziet op dit moment nog niet in dit type beoordeling. Deze functionaliteit is volop in ontwikkeling. Wanneer we deze in gebruik nemen, zal 100% van de beoordelingen via de RvA Rapportagetool plaatsvinden. Klanten die dit betreft informeren we bijtijds hierover.

Twee andere verbeteringen waar we in fase 2 op inzetten, is het verbeteren van de performance, zodat het uploaden van documenten en het gebruik van de app sneller verloopt. Plus de mogelijkheid om aan de klant meer dan één gebruikersaccount te bieden.