Implementatie EA-7/04: certificering van Milieuzorgsystemen en voldoen aan wetgeving.

In mei 2017 is een actualisatie van de EA-7/04 gepubliceerd. Dit EA ‘Mandatory Document’ geeft inzicht in de relatie tussen een gecertificeerd Milieuzorgsysteem (MZS) en het voldoen aan de van toepassing zijnde milieuwet- en regelgeving.

Het document bestaat al sinds 2007 maar is nu aangepast aan de nieuwe vereisten (en terminologie) van de ISO 14001: 2015, van de ISO/IEC 17021-1: 2015 en van de ISO/IEC 17021-2:2016 . Dit herziene document heeft door EA als implementatiedatum meegekregen ‘immediate’, wat door RvA is uitgelegd als ‘dit document is per direct van toepassing is op de uitgegeven ISO 14001: 2015 certificaties’. Voor bestaande ISO 14001: 2004 certificaten zal tot nader bericht (of uitfasering van deze certificaten) de voorgaande EA-7/04 worden gebruikt.

Certificatie instellingen, die door de RvA zijn (of worden) geaccrediteerd voor certificatie van een MZS volgens ISO 14001: 2015 kunnen met dit herziene document worden geconfronteerd tijdens de eerstvolgende kantooronderzoeken (bijvoorbeeld bij training van haar MZS-auditoren) of bijwoningen (bijvoorbeeld bij het onderzoek van de effectiviteit van het systeem om te borgen dat aan de complianceverplichtingen wordt voldaan).