Hoe zet je data-analyse in bij een accreditatiebeoordeling?

Geslaagde bijeenkomst Strategisch Adviesforum rond informatiegestuurd werken

2 juni vond de eerste bijeenkomst van het Strategisch Adviesforum plaats met als thema informatiegestuurd werken. Deelnemers vanuit de kwaliteitssector en overheid gingen met elkaar in gesprek over dit actuele onderwerp.

Hoe zet je data-analyse in bij een accreditatiebeoordeling? Welke meerwaarde en uitdagingen zijn er bij informatie gestuurd werken in de kwaliteitsketen? De RvA wil meer informatiegestuurd werken en start met een programma rondom dit thema. Daarom vonden we het belangrijk om met onze stakeholders hierover in gesprek te gaan. De deelnemers waren het erover eens dat er een grote meerwaarde ligt in informatiegestuurd werken. Maar dat er ook een aantal grote uitdagingen op de weg ligt om samen te overwinnen, zoals het genereren van kwalitatief bruikbare data.

Zoals één van de aanwezigen aandroeg, komen onder andere de volgende vragen naar boven: ‘’Welke inzichten levert analyse van de reeds beschikbare data op? Wat halen we uit die analyse over hoe we presteren? En waar moeten we in het vervolg beter op letten?’’

Men sprak ook de wens uit om klein te beginnen en vervolgens uit te bouwen. Deze manier van werken levert in een vroeg stadium al een bruikbaar resultaat op.

Terugblik en opbrengsten bijeenkomst

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst met waardevolle bijdragen van alle deelnemers, de gespreksleider Mustafa Kedilioglu (werkzaam bij I-Interim Rijk) en sprekers Robert Mosch (werkzaam bij Autoriteit Financiële Markten) en Erik Bos (tot voor kort werkzaam bij Qlip B.V. – Kwaliteitsborging in zuivel).

De onderlinge dialoog bracht ons interessante inzichten. Informatiegestuurd werken levert op meerdere manieren meerwaarde op:

  • Een effectievere inzet van resources door de RvA en door bedrijven en instellingen die testen, inspecteren en certificeren;
  • De mogelijkheid tot het benchmarken van bedrijven en instellingen, waarbij zij meer inzicht krijgen in hun prestaties en de kwaliteit die zij leveren;
  • Meer inzicht, transparantie en vertrouwen in de werking van de kwaliteitssector.

Maar er is ook een aantal grote uitdagingen om samen te overwinnen, zoals:

  • Het behoud van vakmanschap;
  • Het generen van kwalitatief bruikbare data;
  • Het waarborgen van adequate data-governance en -beveiliging.

Ontwikkeling van Informatiegestuurd werken bij de RvA

De bijeenkomst van het Strategisch Adviesforum vormt de start van een programma rondom Informatie gestuurd werken bij de RvA. De hoge snelheid van veranderingen en toenemende dataficering in de samenleving vereisen een transformatie van de werkwijzen van de RvA naar meer informatie gestuurd werken. De steekproef die de RvA neemt tijdens beoordelingen, is nu voornamelijk gestoeld op het ‘professional judgement’ van de assessoren. Naast deze kwalitatieve benadering, wil de RvA een kwantitatieve benadering zetten.

Door digitaal en informatiegestuurd te werken, worden accreditatiebeoordeling effectiever en efficiënter. Dit stelt de RvA in staat om bedrijven die testen, inspecteren en certificeren meer risicogestuurd te monitoren. Ook kan de RvA met informatiegestuurd werken op open en transparante wijze inzichten beschikbaar stellen door middel van meta-rapportages aan overheden en bedrijven. Dit draagt bij aan het versterken van het vertrouwen in de kwaliteit van producten en diensten.