Historische herziening van het Internationaal Stelsel van Eenheden (SI)

Op vrijdag 16 november wordt in het Franse Versailles gestemd op de resolutie om basiseenheden binnen het SI te herdefiniëren. Mogelijk met als uitkomst dat basiseenheden zoals de kilo in de toekomst anders worden gedefinieerd.

Logi_SI_met_de_zeven_eenheden_in_diverse_kleuren

Herdefiniëring
Het SI (Système International d’Unités) is de basis voor het doen van metingen. Door voortschrijdende techniek en wetenschappelijke ontdekkingen worden de definities binnen het SI regelmatig aangepast. Zo worden ook vier van de zeven basiseenheden van het SI herzien. Dit zijn de kilogram, de ampère, de mol en de kelvin.

De kilogram
Als de resolutie wordt aangenomen, betekent dit dat de basis van de bovengenoemde eenheden niet langer een fysiek object zal zijn. Op dit moment wordt bijvoorbeeld de kilogram bepaald aan de hand van een metalen prototype dat sinds 1889 onder scherp toezicht ligt opgeslagen in Parijs. In plaats daarvan worden de eenheden voortaan bepaald door natuurconstanten. Het voornaamste voordeel daarvan is dat deze altijd en overal dezelfde waarde hebben.

Meer informatie
Meer (pers)informatie over de resolutie en de bijeenkomsten in het kader van dit onderwerp staat op de website van het Van Swinden Laboratorium (VSL) in Delft. Dit is het Nationaal Metrologie Instituut (NMI) van Nederland.

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.