Geslaagde RvA-workshop ‘eigen beoordeling van een schema voor conformiteitsbeoordeling’

Op dinsdag 10 juli jl. heeft de eerste workshop over de eigen beoordeling van een schema voor conformiteitsbeoordeling plaatsgevonden. Deelnemers waren afkomstig van zowel schemabeheerders als certificatie-instellingen.

De helft van de deelnemers had een casus op voorhand ingestuurd. Aan de hand van deze casuïstiek zijn deelnemers tijdens de workshop (in groepjes) aan de slag gegaan. De belangrijkste punten die eerder uit de door RvA uitgevoerde evaluaties tot vragen/tekortkomingen hebben geleid, zijn op die manier gezamenlijk behandeld.

De belangstelling voor deze workshop bleek zo groot dat de maximum deelname voor inschrijving snel werd behaald. De geplande sessies in september (woensdag 12 september en donderdag 27 september) zitten inmiddels bijna vol. Ook is er vanuit schemabeheerders en certificatie-instellingen specifiek interesse getoond voor een sessie over de ISO/IEC 17021-1. Hiervoor heeft de RvA een datum gereserveerd staan op 13 november aanstaande.

Ook geïnteresseerd in één van onze workshops? Schrijft u zich dan hier in!