Gebruikersbeheer voor klanten in PRISMA Rapportagetool

Vrijdag 28 juli namen we een nieuwe versie van de PRISMA Rapportagetool in gebruik. In deze versie kunnen klanten voortaan zelf meerdere gebruikersaccounts voor hun organisatie aanmaken. Wij zijn trots dat we deze al langer bestaande klantwens nu hebben gerealiseerd.

Informatiebeveiliging

De PRISMA Rapportagetool is hét communicatiekanaal tussen klant en RvA. Beoordelingen doen we aan de hand van deze tool. De klant gebruikt de PRISMA Rapportagetool voor het aanleveren van alle documentatie en corrigerende maatregelen. De RvA deelt via de tool de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek.

Gebruikersbeheer voor klanten

Een belangrijke wens van onze klanten was het zelf kunnen regelen van vakantie- of ziektevervanging in de PRISMA Rapportagetool. Met de implementatie van de nieuwe versie is er nu gebruikersbeheer voor klanten beschikbaar gekomen. Klanten kunnen nu zelf accounts aanmaken voor één of meerdere collega’s binnen hun organisatie.

Workflow Afwijkingen

In de nieuwe versie van de PRISMA Rapportagetool kunnen klanten ook een interne workflow inrichten voor het beantwoorden van afwijkingen die tijdens een beoordeling geconstateerd zijn. Afwijkingen kunnen door verschillende gebruikers bij de klant behandeld worden.