European Data Protection Board vraagt om feedback op document in kader van AVG-certificatie

De European Data Protection Board (EDPB) heeft deze maand een conceptdocument gepubliceerd in het kader van AVG-certificatie. EDPB doet een oproep aan certificatie-instellingen en schemabeheerders om hier feedback op te geven.

AVG-certificatie
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van toepassing, in het Engels ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd. Binnen de AVG zijn artikelen opgenomen die bepalingen omschrijven voor certificering (artikel 42) en certificeringinstellingen (artikel 43). Inmiddels zijn er internationale richtsnoeren gepubliceerd over de interpretatie en uitvoering van de bepalingen in deze artikelen. Daarmee is een volgende stap gezet naar de accreditatie van certificatie-instellingen op het gebied van AVG.

Feedback
De European Data Protection Board (EDPB) heeft deze maand een conceptdocument gepubliceerd: Guidance on certification criteria assessment (Addendum to Guidelines 1/2018 on certification and identifying certification criteria in accordance with Articles 42 and 43 of the Regulation). Het doel van deze aanvullende leidraad is om elementen uit de EDPB-richtlijnen 1/2018 te verfijnen ter ondersteuning van:

  • belanghebbenden die betrokken zijn bij het opstellen van certificatiecriteria in het kader van de AVG-certificatie en;
  • toezichthoudende autoriteiten en het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB), om consistente evaluaties te kunnen bieden in de context van goedkeuring van certificatiecriteria.

De EDPB doet een oproep aan partijen, zoals certificatie-instellingen en schemabeheerders die AVG-certificatie willen gaan aanbieden, om feedback op het document te geven.

De deadline voor het indienen van commentaar op het document is 26 mei 2021. Meer informatie staat op de website van EDPB.

Accreditatie
Momenteel heeft de RvA nog geen accreditatie verleend voor AVG-certificatie. De certificatiecriteria moeten eerst goedgekeurd worden voordat ze door certificatie-instellingen kunnen worden toegepast voor AVG-certificatie. In dit kader worden nationale schema’s door de  Autoriteit Persoonsgegevens beoordeeld, Europese schema’s door de EDPB.

 

Mogelijk vindt u dit ook interessant:
Nieuwsbericht 2019: Accreditatie van AVG-certificatie komt dichterbij