De RvA gaat van 1 juli 2023 TBI’s accrediteren

Vanaf 1 juli 2023 kunnen Technische Beoordelingsinstanties (TBI’s) in het kader van de verordening bouwproducten (CPR) een EN ISO/IEC 17025:2017 accreditatie aanvragen bij de RvA. De RvA neemt de beoordeling van de TBI’s op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over van de TLoKB. Accreditatie wordt de basis voor de beoordeling van de TBI notificatie door BZK.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) is en blijft als aanmeldende autoriteit verantwoordelijk voor de registratie van TBI’s voor de Europese Verordening Bouwproducten 305/2011 (hierna CPR) in het NANDO* informatiesysteem op zich.

Wat betekent dit voor TBI’s?

Vanaf 1 juli 2023 kunnen instellingen bij de RvA terecht voor vragen over de aanvraagprocedure.
BZK blijft als aanmeldende autoriteit het algemeen aanspreekpunt voor vragen over de CPR. BZK informeert de instellingen begin juli over de consequenties.

De CPR TBI’s en NoBo’s worden door BZK en de RvA op korte termijn nader geïnformeerd.

Nog vragen?
Stuur uw vragen naar: nando@minbzk.nl. Of neem contact op met Janet Kaljee, Technisch Coördinator Accreditaties bij de RvA via janet.kaljee@rva.nl.

*New Approach Notified and Designated Organisations