Challengetesten Listeria monocytogenes voortaan accreditatiewaardig

Vanaf nu beschouwt de Raad voor Accreditatie (RvA) challengetesten binnen de microbiologie, ten aanzien van de bepaling van de groeipotentie van Listeria monocytogenes, als accreditatiewaardig. Testlaboratoria krijgen daarmee de mogelijk om hiervoor een accreditatie – of uitbreidingsaanvraag in te dienen.

Ten behoeve van de volksgezondheid is het een wettelijke eis (verordening 2073/2005) dat levensmiddelenproducenten een veilige houdbaarheidstermijn voor hun producten bepalen. Dit doen zij gebaseerd op laboratoriumchallengetesten. Deze testen bepalen de uitgroeipotentie van Listeria monocytogenes. Listeria is een bacterie die een voedselinfectie kan veroorzaken. De kans op besmetting met listeria is klein maar de gevolgen kunnen ernstig zijn.

De RvA verstrekte eerder geen accreditatie voor deze challengetesten. Volgens de Raad voldeed de activiteit namelijk niet aan de definitie van een test zoals bepaald volgens ISO/IEC 17000. Vanwege vragen uit de markt -en geïnspireerd door zusterorganisaties in het buitenland met ervaring in het beoordelen van deze activiteit- heeft de RvA dit standpunt recent heroverwogen.

Na overleg met vakdeskundigen en op basis van de input van zestien Europese accreditatieinstellingen (tevens members van de EA), heeft de RvA besloten accreditatie tegen de eisen van ISO 17025 voor deze challengetesten mogelijk te maken. In een volgende stap gaat de  RvA  de exacte, specifieke voorwaarden bepalen ter vaststelling van de competentie van testlaboratoria voor deze challengetesten.

Meld uw interesse
Naar verwachting wordt het in het laatste kwartaal van 2021 mogelijk om een accreditatie- of uitbreidingsaanvraag voor challengetesten in te dienen. De RvA wil daarom alvast de interesse onder testlaboratoria peilen.

Bent u al klant van de RvA en heeft uw organisatie interesse? Neem dan contact op met uw contactpersoon (Projectcoördinator Accreditatiebeoordelingen). Organisaties die nog geen klant zijn bij de RvA kunnen contact opnemen met Leone Kruiswijk (leone.kruiswijk@rva.nl).

 

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.