Allereerste ISO/IEC 17025:2017 RvA-accreditatie voor RDW

Dienst Wegverkeer (RDW) is als eerste instelling geaccrediteerd voor de nieuwe versie ISO/IEC 17025:2017. ISO/IEC 17025:2017 omschrijft de algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria.

Uitreiking
Op 10 oktober 2018 is de RDW, Divisie Voertuig Regelgeving & Toelating (VRT) – RDW Testcentrum, voor de nieuwe versie van deze norm geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA). Ter felicitatie van dit mooie resultaat is op 12 december aan Johan van der Heide, Manager Testen bij de RDW, een ingelijste ISO/IEC 17025:2017-accreditatieverklaring uitgereikt. De verklaring is overhandigd door Jan van der Poel, bestuurder van de RvA. Bij deze bijeenkomst waren ook aanwezig: Peter van Dam (Manager Testen Internationaal), Dino Gerrits (Manager RDW Testcentrum), Arjan Nijland (Medewerker RDW Testcentrum en verantwoordelijke facilitair), Peter van der Zande (Accreditatie coördinator) en Peter Stans (Teamleider RvA).

Bijzondere prestatie
In een eerder nieuwsbericht van de RvA is gecommuniceerd dat Brabant Water N.V. als eerste instelling de transitie van ISO/IEC 17025:2005 naar de nieuwe versie ISO/IEC 17025:2017 met goed gevolg heeft afgerond. Echter is na de publicatie van dit bericht gebleken dat de RDW de accreditatie eerder heeft verkregen. Met een verschil van zeven dagen wordt de RDW op de voet gevolgd door Brabant Water N.V. De RvA heeft aan beide instellingen zijn welgemeende excuses aangeboden voor deze onzorgvuldigheid.

Vanaf 1 januari 2019 beoordeelt de RvA tegen de eisen uit ISO 17025:2017, en uiterlijk 20-11-2020 mogen laboratoria alleen op basis van deze nieuwe versie zijn geaccrediteerd. Het is daarom zowel voor de RDW als Brabant Water N.V. een bijzondere prestatie dat zij al in oktober van dit jaar volgens de nieuwe versie van deze norm zijn geaccrediteerd.

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.