Aanbeveling en richtlijn Europese Commissie voor de European co-operation for Accreditation (EA) inzake oorlog Oekraïne

Deze maand ontving de EA een brief van het Directoraat-Generaal Interne markt, industrie, ondernemerschap en MKB van de Europese Commissie. Hierin wijst de Directeur Generaal de EA op wat het sanctiebeleid rond de oorlog in Oekraïne betekent voor de EA en de aangesloten accreditatie instanties, waaronder de RvA en hun klanten. In dit bericht leest u hier meer over en vindt u een link naar de brief.

Sanctiebeleid en Accreditatie instellingen en geaccrediteerden

De Nationale accreditatie-instanties en conformiteitsbeoordelingsinstanties die in een lidstaat van de EU gevestigd zijn, moeten zich houden aan de EU-sancties tegen Rusland en Belarus. In dit verband mogen EA-leden die in een lidstaat van de EU zijn gevestigd, geen accreditatiediensten aanbieden aan in Rusland en Belarus gevestigde conformiteitsbeoordelingsinstanties als deze instanties op de sanctielijst van de EU staan.

Bovendien beveelt de EC de EA -leden aan accreditatiediensten aan in Rusland en Belarus gevestigde conformiteitsbeoordelingsinstanties stop te zetten. Het bovenstaande geldt niet alleen voor nieuwe accreditaties, maar ook voor de verlenging van bestaande accreditaties en voor het toezicht op overeenstemmingsbeoordelingsinstanties.

Conformiteit beoordelende organisaties kunnen daarnaast geen producten van in Rusland en Belarus gevestigde marktdeelnemers beoordelen en certificeren indien:

  1. a) deze exploitanten op de sanctielijst van de EU staan;
  2. b) voor deze producten een invoerverbod in de EU geldt.

Klik hier voor de volledige brief van de Europese Commissie aan de EA.