10e Wereld Accreditatie dag: 9 juni 2017

Vandaag is de 10e Wereld Accreditatie Dag (‘WAD’). Het thema voor dit jaar is: ‘Delivering confidence in construction and the built environment’ ofwel ‘Het leveren van vertrouwen in de bouw en de gebouwde omgeving’.  Ter gelegenheid hiervan heeft de European co-operation for Accreditation (EA) een video ontwikkeld waarin het belang van accreditatie in dit speelveld helder uiteen wordt gezet: https://www.youtube.com/watch?v=T0t3mN7IYlI&feature=youtu.be

WAD-2017-Poster