10e Wereld Accreditatie Dag: 9 juni 2017

Op 9 juni 2017 is de 10e Wereld Accreditatie Dag (‘WAD’). Het thema voor dit jaar is: ‘Delivering confidence in construction and the built environment’ ofwel ‘Het leveren van vertrouwen in de bouw en de gebouwde omgeving’.

WAD-2017-Poster

Op 9 juni 2017 is de 10e Wereld Accreditatie Dag (‘WAD’). Zoals elk jaar nemen de wereldwijde accreditatie-koepelorganisaties  ILAC en IAF op deze dag het initiatief voor een brede campagne, waarbij een specifiek thema van accreditatie in de schijnwerpers wordt gezet. Het thema voor dit jaar is: ‘Delivering confidence in construction and the built environment’ ofwel ‘Het leveren van vertrouwen in de bouw en de gebouwde omgeving’. Een belangrijk onderwerp dat veel bedrijven uit deze sector raakt.  Voor meer informatie over dit thema van  de WAD 2017 verwijzen wij u graag naar bijgevoegde brochure:http://www.european-accreditation.org/brochure/world-accreditation-day-brochure2017