Freelancer aan het woord

“Dit werk geeft me het gevoel dat ik een steentje bijdraag aan kwaliteitsverbetering binnen de keten”

Taco Buissant des Amorie, zelfstandig ondernemer en freelance deskundige voor de RvA

Ik heb zelf een aantal jaren bij de RvA gewerkt, in diverse functies. Daar maakte ik kennis met het accreditatieproces. Met enige regelmaat woonde ik ook beoordelingen bij klanten van de RvA bij. Inmiddels ben ik zelfstandig ondernemer. Omdat het werk me zo aanspreekt, maak ik nog steeds verschillende keren per jaar deel uit van een RvA-beoordelingsteam. Maar nu op freelance basis.

 

Interessant en gevarieerd werk

Mijn expertise ligt op het terrein van asbest, een bijzonder werkveld dat continu in beweging is. De huidige wet- en regelgeving brengt zo nu en dan onduidelijkheden en tegenstrijdigheden met zich mee. Dat maakt het extra interessant om te bekijken hoe partijen hiermee omgaan. Als RvA-beoordelaar sta je er met je neus bovenop. Je komt op veel verschillende locaties, bij heel diverse bedrijven – van grote certificatie-instellingen tot eenmanszaken. Dat maakt het werk enorm gevarieerd. Daarnaast is het leuk om naast je reguliere baan eens met iets heel anders bezig te zijn.

Gerechtvaardigd vertrouwen

Als freelance deskundige voor de RvA probeer je in de eerste plaats grip te krijgen op een stukje DNA van de te beoordelen organisatie. Vandaaruit kijk je naar de situatie zoals die zou moeten zijn: de norm. Tijdens een beoordeling kunnen er een of meer afwijkingen naar boven komen. Het is de taak en verantwoordelijkheid van een RvA-beoordelingsteam om te bekijken wat de consequenties van die afwijkingen zijn, en of het vertrouwen in het functioneren van een organisatie hierdoor wordt beschaamd. Daarover ga je dan de discussie aan.

Bijdragen aan kwaliteit

De belangrijkste vraag is hoe een organisatie zelf met afwijkingen omgaat. Je bent als RvA-beoordelaar natuurlijk geen politieagent. Auditeren is geen kwestie van zwart of wit; er is ook altijd een grijs gebied. Het primaire doel is om met elkaar tot een beter beheersproces te komen. Samenwerken is daarbij het sleutelwoord. Dit werk geeft me het gevoel dat ik een steentje bijdraag aan kwaliteitsverbetering binnen de keten, en daarmee aan het vertrouwen van de maatschappij. Dat vind ik een groot voorrecht.