Beoordelingsdocumenten

De RvA kent twee verschillende typen beoordelingsdocumenten: specifieke accreditatieprotocollen en toelichtende/infomatieve documenten. Hieronder vindt u een overzicht van alle bijbehorende documenten.

Specifieke accreditatieprotocollen

Deze documenten bestaan uit korte beschrijvingen voor specifieke accreditatiegebieden. Ze dienen als praktische aanvullingen op de beleidsregel BR002. Waar nodig wordt in een SAP toelichting gegeven op accreditatie-eisen. SAP's zijn verplichtende documenten.

Toelichtende documenten (T-documenten) en informatieve documenten

Deze documenten beschrijven het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking tot specifieke accreditatieonderwerpen. Wordt hierover iets in een EA-, ILAC- of IAF-document vastgelegd? Dan zorgt de RvA dat zijn beleid en/of werkwijze in overeenstemming is met het betreffende document. T-documenten zijn verplichtende documenten.