Beoordelingsdocumenten

De RvA kent verschillende typen beoordelingsdocumenten: specifieke accreditatieprotocollen, toelichtende documenten en specifieke beoordelingsprotocollen voor SZW-beoordelingen. Hieronder vindt u een overzicht van alle bijbehorende documenten.

Specifieke accreditatieprotocollen

Deze documenten bestaan uit korte beschrijvingen voor specifieke accreditatiegebieden. Ze dienen als praktische aanvullingen op de beleidsregel BR002. Waar nodig wordt in een SAP toelichting gegeven op accreditatie-eisen. SAP's zijn verplichtende documenten.

Toelichtende documenten (T-documenten) en informatieve documenten

Deze documenten beschrijven het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking tot specifieke accreditatieonderwerpen. Wordt hierover iets in een EA-, ILAC- of IAF-document vastgelegd? Dan zorgt de RvA dat zijn beleid en/of werkwijze in overeenstemming is met het betreffende document. T-documenten zijn verplichtende documenten.

Specifieke beoordelingsprotocollen (SBP's)

Deze documenten zijn specifiek opgesteld voor SZW-beoordelingen: beoordelingen die in het kader van het aanwijzingsbeleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid plaatsvinden. Ze geven een korte beschrijving en dienen als praktische aanvullingen op het reglement R020. Waar nodig wordt in een SBP toelichting gegeven op beoordelingseisen. SBP’s zijn verplichtende documenten.