Raad voor Accreditatie stelt maximum aan aantal opeenvolgende remote beoordelingen bij één klant

Surveys tonen aan: remote beoordelen kan ten koste gaan van diepgang

Tijdens de COVID-pandemie heeft de RvA haar accreditatiebeoordelingen veelal remote moeten uitvoeren. Wij volgden hierbij consequent het overheidsbeleid en internationale richtlijnen van EA/IAF/ILAC aangaande het op afstand uitvoeren van beoordelingen. Dit heeft tot gevolg dat een aantal van onze klanten al twee jaar achtereenvolgend een volledige remote beoordeling heeft ondergaan.

Uitkomst surveys: remote beoordelen ten koste van diepgang

Ons eigen klantonderzoek en andere surveys over remote beoordelen onder klanten en accreditatieinstellingen in Nederland en wereldwijd, wijzen uit dat de diepgang bij remote beoordelen op bepaalde onderdelen achterblijft in vergelijking met het op locatie beoordelen.

In het licht van deze data, vindt de RvA het niet verantwoord om bij een klant voor een derde keer achtereenvolgend een beoordeling volledig remote uit te voeren. De RvA moet immers het gerechtvaardigd vertrouwen kunnen blijven uitspreken betreffende uitgegeven accreditaties.

Daarom beschouwt de RvA, na twee opeenvolgende remote beoordelingen, een beoordeling op locatie als “een noodzakelijk bezoek”. Alleen zo blijven wij voldoen aan de aan ons gestelde eisen voor de uitvoering van onze taak.

De terugkoppeling van de volledige uitkomst van de RvA survey over remote beoordelen volgt binnenkort.