Nieuwe rollen beoordelingsteams en tarievenbesluit 2022

Om de RvA-werkwijze conform de eisen van ISO/IEC 17011 in te richten, kent de RvA  per 1 januari 2022 nieuwe rollen toe binnen RvA-beoordelingsteams. Deze wijziging betekent ook een aanpassing in het tarievenbesluit voor 2022.

Nieuwe rollen beoordelingsteams

ISO/IEC 17011 stelt eisen aan de competentie, consistente werkwijze en onpartijdigheid van accreditatie-instanties. Om aan deze norm te (blijven) voldoen heeft de RvA dit jaar werkprocessen herzien. Er is vervolgens besloten de kwalificatieprocessen en de rollen in de RvA-beoordelingsteams te verduidelijken.

Vanaf 1 januari 2022 worden de rollen ‘teamleider’, ‘vakdeskundige’ en ‘materiedeskundige’ niet meer gebruikt. De nieuwe rollen zijn:

  • Lead Assessor (LA): Assessor die de algehele verantwoordelijkheid heeft over een RvA-beoordeling;
  • Technical Assessor (TA): Assessor die zelfstandig conformiteitbeoordelingsaspecten toetst tegen de technische eisen, hierover rapporteert en afwijkingen formuleert. De TA rapporteert aan de LA van de betreffende beoordeling;
  • Technical Expert (TE): Vakspecialist die werkzaam is onder de verantwoordelijkheid van een assessor en die specifieke kennis of expertise levert. De TE rapporteert niet en formuleert geen afwijkingen.

Tarievenbesluit gepubliceerd

Het bestuursteam van de Raad voor Accreditatie heeft op 2 december 2021 het tarievenbesluit 2022 vastgesteld. Dit document (D001, Tarievenbesluit 2022) is op 22 december gepubliceerd op onze website en in de Staatscourant.

Naast de jaarlijkse aanpassing van de tarieven, is besloten tot een gedifferentieerd tarief voor de nieuwe rollen in een RvA-beoordelingsteam.

Meer informatie en vragen

Begin januari informeren wij onze beoordelaars over wat de wijziging van de nieuwe rollen concreet voor hen betekent.

Heeft u als klant van de RvA vragen over het Tarievenbesluit? Neem dan contact op met uw Projectcoordinator Accreditatiebeoordelingen (PCA). Houd u er rekening mee dat ons kantoor tussen Kerst en Oud en Nieuw is gesloten? Voor meer informatie over onze bereikbaarheid tijdens de feestdagen klik hier.