Klantbijeenkomst managementsysteemcertificatie ISO 17021-1

Met welke argumenten overtuigt u potentiële klanten van de waarde van certificering van managementsystemen? Een van de vragen die centraal stond in alweer de vierde klantenbijeenkomst. Na een drietal eerdere inspirerende klantbijeenkomsten ontvingen we gisteren klanten uit het werkveld managementsysteemcertificatie ISO 17021-1. Het bracht wederom een waardevol inzicht in hoe zij het contact met ons ervaren en waar er verbetermogelijkheden liggen.

Kennisdeling

Het was goed om te horen dat we als benaderbaar worden gezien en de bezoeken van beoordelaars als prettig en leerzaam worden ervaren. Meerdere klanten gaven aan dat het nuttig zou zijn wanneer we meer zouden inzetten op kennisdeling. Kennis uit het veld, maar ook door vaak voorkomende afwijkingen te delen. ‘‘Door samen te leren tillen we het proces naar een hoger niveau”. Een andere klant vulde daarop aan; “het zou mooi om een cultuur te creëren waarin we van elkaar kunnen leren als certificerende instellingen”. Iets dat Joep de Haas, bestuurder van de RvA, onderschrijft; “het is goed om samen de waarde van accreditatie uit te dragen”. Ook stelde hij daarbij de vraag of we niet veel meer aan klanten moeten uitleggen waarom we ons werk doen, in plaats van hoe we het dan. Hoe brengen we de waarde van accreditatie en certificatie over het voetlicht? Een vraag die we onszelf continue blijven stellen en waarvan we hopen dat we die ook samen met onze klanten centraal blijven stellen. We kijken terug op een inzichtelijke middag waarin de wens werd uitgesproken, door zowel de klanten als de RvA, om dit soort bijeenkomsten in de toekomst te continueren.