Beeldmerken van geaccrediteerde organisaties

Er zijn veel verschillende beeldmerken in omloop, maar niet ieder beeldmerk is door een geaccrediteerde organisatie afgegeven. Op deze pagina wil de RvA een overzicht gaan bieden van beeldmerken die onder accreditatie worden beheerd. De pagina is nog in ontwikkeling.

Certificatiemerken van gecertificeerde instellingen

 

Certificatie-instellingen kunnen de door hen gecertificeerde organisaties toestaan om een certificatiemerk te gebruiken. Zij mogen dit merk dan bijvoorbeeld op het fysieke product, op een document bij dat product of op hun website plaatsen. Inspectie-instellingen kunnen op goedgekeurde objecten een merkteken aanbrengen.

Hieronder zullen we op termijn de merken tonen die onder accreditatie worden gebruikt. De merken zullen worden onderverdeeld in vier categorieën, productcertificatie, managementsysteemcertificatie, persoonscertificatie en inspectie.

Hebt u een merk dat in aanmerking komt voor deze pagina? Stuur ons dan een bericht (contact@rva.nl) met het merk en een link naar de webpagina waarop de betekenis van het merk wordt verklaard.

Beeldmerken van geaccepteerde schemabeheerders

Ook willen wij een overzicht gaan bieden van beeldmerken van geaccepteerde schema-beheerders die onder RvA accreditatie worden uitgegeven. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden. 

Hebt u een beeldmerk dat in aanmerking komt voor dit overzicht? Stuur ons dan een bericht (contact@rva.nl) met het beeldmerk en een link naar de webpagina waarop de betekenis van het beeldmerk wordt verklaard.

Logo Beschrijving
Logo Barometer Duurzaam Terreinbeheer Barometer Duurzaam Terreinbeheer
Logo Barometer Duurzame Bloemist Barometer Duurzame Bloemist
Logo Duurzame Groente en Fruit Barometer Duurzame Groenten/Fruit
Logo Groen Label Kas Groen Label Kas
Logo Groenkeur Groenkeur
   
Logo IKB-ei IKB-Ei
Logo IKB Kip IKB Kip
Logo IKB-Varken IKB-Varken
Logo SIKB Kwaliteitswaarborg Bodembeheer
Logo Maatlat Duurzame Aquacultuur Maatlat Duurzame Aquacultuur
Logo Milieukeur Milieukeur
Logo RHP RHP
Logo Riskplaza Audit Plus Riskplaza audit plus
Logo Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen
Logo Stichting Persoonscertificatie Energietechniek (Stipel)

Stichting Persoonscertificatie Energietechniek (Stipel)

Logo Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport
Logo Stichting VbV-SCM Voertuigbeveiliging VbV-SCM