Beeldmerken van geaccrediteerde organisaties

Er zijn veel verschillende beeldmerken in omloop, maar niet ieder beeldmerk is door een geaccrediteerde organisatie afgegeven. Op deze pagina wil de RvA een overzicht gaan bieden van beeldmerken die onder accreditatie worden beheerd. De pagina is nog in ontwikkeling.

Beeldmerken van geaccrediteerde instellingen

 

Certificatie-instellingen kunnen de door hen gecertificeerde organisaties toestaan om een certificatiemerk te gebruiken. Zij mogen dit beeldmerk dan bijvoorbeeld op het fysieke product, op een document bij dat product of op hun website plaatsen. Inspectie-instellingen kunnen op goedgekeurde objecten een merkteken aanbrengen.

Hieronder zullen we op termijn de merken tonen die onder accreditatie worden gebruikt. De merken zullen worden onderverdeeld in vier categorieën, productcertificatie, managementsysteemcertificatie, persoonscertificatie en inspectie.

Hebt u een merk dat in aanmerking komt voor deze pagina? Stuur ons dan een bericht (contact@rva.nl) met het merk en een link naar de webpagina waarop de betekenis van het merk wordt verklaard.

Beeldmerken van externe schemabeheerders

Ook willen wij een overzicht gaan bieden van beeldmerken van externe schemabeheerders die onder RvA accreditatie worden uitgegeven. Externe schemabeheerders voeren zelf geen conformiteitsbeoordelingen uit. Deze beoordelingen worden uitgevoerd door één of meerdere conformiteitsbeoordelende instanties (CBI) die een overeenkomst hebben afgesloten met de externe schemabeheerder voor het gebruik van het betreffende schema. De externe schemabeheerder stelt daarbij als voorwaarde voor het gebruik van het schema dat de CBI geaccrediteerd moet zijn voor het betreffende schema.  Hieronder vindt u een aantal voorbeelden:

Logo Beschrijving
Logo Barometer Duurzaam Terreinbeheer Barometer Duurzaam Terreinbeheer
Logo Barometer Duurzame Bloemist Barometer Duurzame Bloemist
Logo Duurzame Groente en Fruit Barometer Duurzame Groenten/Fruit
Logo Groen Label Kas Groen Label Kas
Groenkeur
Logo IKB-ei IKB-Ei
Logo IKB Kip IKB Kip
Logo IKB-Varken IKB-Varken
Logo SIKB Kwaliteitswaarborg Bodembeheer
Logo Maatlat Duurzame Aquacultuur Maatlat Duurzame Aquacultuur
Logo Milieukeur Milieukeur
Logo RHP RHP
Logo Riskplaza Audit Plus Riskplaza audit plus
Logo Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen
Logo Stichting Persoonscertificatie Energietechniek (Stipel)

Stichting Persoonscertificatie Energietechniek (Stipel)

Logo Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport
Logo Stichting VbV-SCM Voertuigbeveiliging VbV-SCM
Logo HKZ-keurmerk HKZ-keurmerk
Logo NEN 7510 NEN 7510
Logo ISO 55001 Assetmanagement ISO 55001 Assetmanagement
Logo NEN-EN 15224 NEN-EN 15224
Logo HKZ voor kleine organisaties HKZ voor kleine organisaties
Logo HKZ voor cliënt/patiëntveiligheid met ISO HKZ voor cliënt/patiëntveiligheid met ISO
Logo HKZ voor cliënt/patiëntveiligheid zonder ISO HKZ voor cliënt/patiëntveiligheid zonder ISO
Logo HKZ voor fysiotherapie HKZ voor fysiotherapie
Logo CBF CBF
Logo CBD CBD
Logo STEK STEK

Hebt u een beeldmerk dat in aanmerking komt voor dit overzicht? Stuur ons dan een bericht (contact@rva.nl) met het beeldmerk en een link naar de webpagina waarop de betekenis van het beeldmerk wordt verklaard. 

Wilt u weten of een CBI voor een specifiek schema is geaccrediteerd? Dat kunt u controleren via ‘zoeken op scopes’. Het is mogelijk dat een externe schemabeheerder voor slechts een deel van de door haar beheerde schema’s accreditatie verplicht heeft gesteld. Daarnaast is het niet ongebruikelijk dat een CBI, voordat zij geaccrediteerd kan worden voor een specifiek schema, al beoordelingen uitvoert zonder accreditatie.