Geaccrediteerde organisaties

Laboratoria, inspectie-instellingen, certificatie-instellingen en verificatie-instellingen kunnen hun werkwijze door de RvA laten toetsen. Bij een goed resultaat mogen ze het accreditatiemerk gebruiken. Dit merk bewijst dat ze deskundig, onpartijdig en onafhankelijk handelen.