Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelings-schema’s

RvA-beleidsregel BR012 (Beleidsregel Evaluatie en conformiteitsbeoordelingschema's) beschrijft beschrijft het beleid ten aanzien van het evalueren van conformiteitsbeoordelingsschema’s. U vindt hier bijvoorbeeld meer informatie over de inhoud en aanvraag van een evaluatie.

Beleidsregel RvA-BR012 (Beleidsregel Evaluatie en conformiteitsbeoordelingschema's) is hieronder beschikbaar en inzichtelijk op wetten.overheid.nl.

Per 17 mei 2023 heeft deze beleidsregel een nieuwe lay-out. Er zijn geen recente inhoudelijke wijzigingen.

Code
Naam
Versie datum
Code BR012
Naam Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelings-schema’s
Versie datum 2016-12-22