NR M186

Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis

Discipline
Medical laboratories

Company details

Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis

Regionaal Laboratorium voor Medische Microbiologie

Postbus 90153

5200 ME 'S-HERTOGENBOSCH

The Netherlands

41084046

+31 (0)73 5532871

microbiologie@jbz.nl

https://jbz.nl/Publicaties/102233/Naar-specialisme-Medische-Microbiologie

Directly to scope

M119 M028