Zoeken

U zocht binnen nieuwsberichten naar:

Resultaten:

26-02-2021
Publicatie nieuwe versie van SAP-C014 betreffende de Accreditatie van Persoonscertificatie algemeen (o.b.v. ISO/IEC 17024).

Specifiek Accreditatieprotocol C014 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van persoonscertificatie op basis van ISO/IEC 17024. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is op 24 februari 2021 gewijzigd..

16-02-2021
Publicatie van nieuwe versie van Specifiek Accreditatieprotocol C025 betreffende Informatiebeveiliging in de zorg volgens NEN 7510-1

Specifiek Accreditatieprotocol C025 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van informatiebeveiliging in de zorg volgens NEN 7510-1.
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is op 12 februari 2021 gewijzigd.

12-02-2021
Wijziging Beleidsregel BR010

De RvA heeft onlangs beleidsregel BR010 gewijzigd. In deze beleidsregel zijn de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten benoemd die de RvA kan accrediteren.

12-02-2021
Verplichte accreditatienorm voor aangemelde instanties

Aangemelde instanties zijn de instellingen die werkzaamheden in het kader van CE markering uitvoeren. Deze instellingen worden ook wel nobo’s of notified bodies genoemd.
Per april 2023 moeten deze instellingen geaccrediteerd zijn volgens verplichte normen voor accreditatie. Voorheen kon er nog worden gekozen. Het doel is harmonisatie binnen Europa.

15-12-2020
Wijziging van RvA-voorschrift VR003

De RvA voert, na de laatste publicatie van de VR003 op 19 oktober 2020, opnieuw een wijziging door in dit document.
Voorschrift VR003 beschrijft het beleid en de regels met betrekking tot het gebruik van accreditatiemerken en logo’s.

11-06-2020
Publicatie nieuw specifiek accreditatieprotocol A031 (keuring van meetinstrumenten in de gebruiksfase)

Specifiek Accreditatieprotocol A031 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van de keuring van meetinstrumenten in de gerbruiksfase volgens de Metrologywet.

11-06-2020
Publicatie nieuwe versie van specifiek accreditatieprotocol A001 (Richtlijn 2014/32/EU en Richtlijn 2014/31/EU)

Specifiek Accreditatieprotocol A001 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van werkzaamheden in het kader van Richtlijn 2014/32/EU en Richtlijn 2014/31/EU - Meetinstrumenten en niet-automatische weeginstrumenten in de Metrologiewet.

28-04-2020
Publicatie specifieke accreditatieprotocollen A007 (richtlijn 2014/53/EU - radioapparatuur) en A008 (richtlijn 2014/30/EU - EMC)

Specifiek Accreditatieprotocol A007 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van werkzaamheden in het kader van Richtlijn 2014/53/EU - Radioapparatuur. 

Specifiek Accreditatieprotocol A008 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van werkzaamheden in het kader van Richtlijn 2014/30/EU - EMC.

11-03-2020
Wijziging van RvA-beleidsregels BR002 & BR011

De RvA heeft onlangs de beleidsregels BR002 en BR011 gewijzigd.

28-02-2020
Publicatie specifiek accreditatieprotocol C029.

08-01-2020
Publicatie nieuwe versie van specifiek accreditatie protocol C009 (HKZ-certificatie en NEN-EN 15224 certificatie volgens NTA 8224)

Specifiek Accreditatieprotocol C009 bevat een beschrijving voor de accreditatie van HKZ-certificatie en NEN-EN 15224 certificatie volgens NTA 8224. 
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is op 7 januari 2020 gewijzigd.

08-11-2019
Publicatie specifieke accreditatieprotocollen C026 (Specifiek Accreditatieprotocol Archeologie) en C028 (Accreditatie van Bouwschema’s onder EN ISO/IEC 17065).

Specifiek Accreditatieprotocol C026 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van activiteiten op het gebied van archeologie. 
Specifiek Accreditatieprotocol C028 bevat een korte beschrijving voor de beoordeling van activiteiten in het kader van certificatieschema’s in de bouw. 

08-11-2019
Publicatie van nieuwe versie van Specifiek Accreditatieprotocol C018 betreffende de accreditatie van activiteiten in het kader van de Verordening Bouwproducten (CPR).

Specifiek Accreditatieprotocol C018 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van activiteiten in het kader van de Verordening Bouwprducten (CPR) systemen 1, 1+ & 2+. 
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is op 8 november 2019 gewijzigd.

Met het verschijnen van deze nieuwe versie van SAP-C018 is SAP-C019 komen te vervallen.

29-10-2019
Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatie protocol C020 (de CO2-Prestatieladder voor Ladder-CI’s)

Specifiek Accreditatieprotocol C020 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van CI's m.b.t. de CO2-prestatieladder. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

29-10-2019
Publicatie nieuwe versie specifieke accreditatie protocollen C000 (managementsysteemcertificatie, algemeen) en C004 (QMS certificatie - ISO 9001)

Specifiek Accreditatieprotocol C000 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van managementsystemen op basis van ISO/IEC 17021-1.
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is op 28 oktober 2019 gewijzigd.

Specifiek Accreditatieprotocol C004 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen volgens ISO 9001.
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is op 28 oktober 2019 gewijzigd.

16-10-2019
Publicatie nieuw specifiek accreditatieprotocol A006 betreffende richtlijn 2014/90/EU – Uitrusting van zeeschepen

Specifiek Accreditatieprotocol A006 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van uitrusting van zeeschepen.
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

 

16-10-2019
Publicatie van nieuwe versie van Specifiek Accreditatieprotocol A032 betreffende drukapparatuur in gebruiksfase.

Specifiek Accreditatieprotocol A032 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van activiteiten betreffende drukapparatuur in de gebruiksfase. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is op 16 oktober 2019 gewijzigd.

07-10-2019
Publicatie van nieuwe versie van Specifiek Accreditatieprotocol I005 betreffende verificatieactiviteiten in het kader van de Regeling energie vervoer

Specifiek Accreditatieprotocol I005 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van verificatieactiviteiten in het kader van de Regeling energie vervoer.
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is op 7 oktober 2019 gewijzigd.

02-10-2019
Publicatie van nieuwe versie van Specifieke Accreditatieprotocollen M000 (Medische laboratoria (algemeen)) en M001 (Point of Care Testing (POCT)).

Specifiek Accreditatieprotocol M000 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van medische laboratoria (algemeen) en Specifiek Accreditatieprotocol M001 voor de accreditatie van Point of Care Testing (POCT). Deze protocollen dienen als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en zijn op 2 oktober 2019 gewijzigd.

15-08-2019
Wijziging van RvA-beleidsregel BR002

De RvA heeft onlangs beleidsregel BR002 gewijzigd.

17-05-2019
Publicatie nieuwe versie van Specifiek Accreditatieprotocol K000 betreffende accreditatie van kalibratie

Specifiek Accreditatieprotocol K000 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van kalibratie volgens EN ISO/IEC 17025.  Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

23-04-2019
Wijziging van RvA-beleidsregel BR002

De RvA heeft onlangs beleidsregel BR002 gewijzigd. Hieronder een samenvatting van de wijzigingen.

17-04-2019
Publicatie van nieuwe versie van Specifiek Accreditatieprotocol L006 betreffende het accreditatieprogramma bemonstering vaste dierlijke meststoffen; AP06

Specifiek Accreditatieprotocol L006 bevat een korte beschrijving betreffende het Accreditatieprogramma bemonstering vaste dierlijke meststoffen; AP06.  
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA is op 16 april 2019 gewijzigd.

08-04-2019
Publicatie nieuw specifiek accreditatieprotocol C025 betreffende de certificatie van managementsystemen voor informatiebeveiliging in de zorg volgens NEN 7510-1

Specifiek Accreditatieprotocol C025 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van managementsystemen voor informatiebeveiliging in de zorg volgens NEN 7510-1. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

19-03-2019
Publicatie nieuwe versie van specifiek accreditatieprotocol C010 betreffende de Accreditatie van certificatie gebaseerd op EN ISO/IEC 27001

Specifiek Accreditatieprotocol C010 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie gebaseerd op EN ISO/IEC 27001.
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

20-12-2018
Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatieprotocol L000 betreffende de Accreditatie van Testen (algemeen).

Specifiek Accreditatieprotocol L000 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van testen EN ISO/IEC 17025.  Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

26-11-2018
De RvA heeft beleidsregel BR004 gewijzigd.

De RvA heeft onlangs beleidsregel BR004 gewijzigd. Dit document beschrijft het RvA beleid en de regels omtrent Afwijkingen en Corrigerende maatregelen.

15-11-2018
Publicatie nieuwe versie specifieke accreditatieprotocollen C000 (Certificatie van Managementsystemen) en C005 (Certificatie van Milieuzorgsystemen).

Specifiek Accreditatieprotocol C000 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van managementsystemen op basis van ISO/IEC 17021-1.

Specifiek Accreditatieprotocol C005 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van milieuzorgsystemen volgens ISO 14001.

Deze protocollen dienen als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

 

29-10-2018
Publicatie nieuwe versie Specifiek Accreditatieprotocol V001 betreffende broeikasgassen.

Specifiek Accreditatieprotocol V001 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van Validatie en Verificatie van broeikasgassen (EN ISO 14065). Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

22-10-2018
Publicatie specifiek accreditatieprotocol C015 betreffende de Accreditatie van certificatie van energiemanagementsystemen (ISO 50001).

Specifiek Accreditatieprotocol C015 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van energiemanagementsystemen (ISO 50001). Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

04-10-2018
Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatieprotocol C008.

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuwe versie van SAP-C008 betreffende de accreditatie van productcertificatie (algemeen) gepubliceerd. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

19-09-2018
Publicatie nieuw specifiek accreditatieprotocol C024.

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuw specifiek accreditatieprotocol C024 betreffende duurzaamheidsverificaties van vaste biomassa voor energietoepassingen gepubliceerd. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

19-09-2018
Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatieprotocol C009.

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuwe versie van SAP-C009 betreffende HKZ certificatie en NEN-EN 15224 certificatie volgens NTA 8224 gepubliceerd. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

19-09-2018
Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatieprotocol C021.

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuwe versie van SAP-C021 betreffende certificatie volgens EN ISO 13485 (medische hulpmiddelen) gepubliceerd. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

26-07-2018
Wijziging Beleidsregel BR010 en Voorschrift VR003

De RvA heeft onlangs beleidsregel BR010 en voorschrift VR003 gewijzigd.
In beleidsregel BR010 zijn de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten benoemd die de RvA kan accrediteren.
In voorschrift VR003 zijn de regels voor het gebruik van RvA accreditatiemerken en logo’s beschreven.

11-07-2018
Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatieprotocol C000 betreffende de Accreditatie van Certificatie van Managementsystemen (algemeen o.b.v. ISO/IEC 17021-1).

Specifiek Accreditatieprotocol C000 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van managementsystemen op basis van ISO/IEC 17021-1. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

28-06-2018
AVG-certificatie

Als verantwoordelijke of verwerker kunt u een AVG-certificaat aanvragen bij een certificatie-instelling die daarvoor geaccrediteerd is door de Raad voor Accreditatie (RvA).

01-05-2018
Publicatie specifiek accreditatieprotocol C007 betreffende de certificatie van de VGM Checklist Aannemers (VCA) en de VG Checklist Uitzendorganisaties (VCU).

Specifiek Accreditatieprotocol C007 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van de VGM Checklist Aannemers (VCA) en de VG Checklist Uitzendorganisaties (VCU).
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is op 1 mei 2018 gewijzigd.

25-04-2018
Wijziging van RvA-beleidsregel BR003

De RvA heeft onlangs beleidsregel BR003 gewijzigd.
Beleidsregel BR003 beschrijft het beleid van de RvA met betrekking tot de Scope van Accreditatie.

13-04-2018
Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatie protocol C020 (de CO2-Prestatieladder voor Ladder-CI’s)

Specifiek Accreditatieprotocol C020 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van CI's m.b.t. de CO2-prestatieladder. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

19-03-2018
Publicatie nieuwe versie van specifiek accreditatieprotocol L002 betreffende AP04 en AS SIKB 3000.

Specifiek Accreditatieprotocol L002 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van verrichtingen in het kader van AP04 en AS SIKB 3000. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

16-03-2018
Publicatie nieuwe versie SAP-L001 betreffende luchtmetingen

Specifiek Accreditatieprotocol L001 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van luchtmetingen. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is aangepast op 28 februari 2018.

06-02-2018
Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatieprotocol I007 betreffende de accreditatie van eindcontroles na asbestverwijdering (inspectie).

Specifiek Accreditatieprotocol I007 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van eindcontroles na asbestverwijdering (inspectie). Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

03-01-2018
Publicatie nieuwe versie van SAP-C006 betreffende certificatie van arbomanagementsystemen (OH&SMS) in overeenstemming met BS OHSAS 18001 en ISO 45001

Specifiek Accreditatieprotocol C006 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van arbomanagementsystemen (OH&SMS) in overeenstemming met BS OHSAS 18001 en ISO 45001.
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

19-12-2017
Publicatie nieuwe versie toelichtend document T043 betreffende de beoordeling van aangemelde instanties.

Toelichtend document T043 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot de beoordeling van aangemelde instanties op basis van Europese Richtlijnen/Verordeningen.

25-10-2017
Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatieprotocol M001 en nieuw toelichtend document T046

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuwe versie van SAP-M001 (Point of Care Testing (POCT)) en een nieuw toelichtend document T046 (Medische Laboratoria; toelichting op de EN ISO 15189:2012) gepubliceerd.

25-10-2017
Publicatie specifiek accreditatieprotocol L005 betreffende de accreditatie van asbest laboratoriumtesten

Specifiek Accreditatieprotocol L005 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van asbest laboratoriumtesten. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

25-10-2017
Publicatie nieuwe versie van specifiek accreditatieprotocol I003 betreffende inspectie van bodembeschermende voorzieningen.

Specifiek Accreditatieprotocol I003 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van inspectie van bodembeschermende voorzieningen. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

25-10-2017
Publicatie (nieuwe versie) specifiek accreditatieprotocol C010 (ISMS certificatie) en C023 (Certificatie Assesmanagementsystemen)

De Raad voor Accreditatie heeft een nieuwe versie van SAP-C010 (ISMS) en een nieuw SAP-C023 (certificatie van assetmanagementsystemen) gepubliceerd.

18-10-2017
Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatieprotocol I002 voor Inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen

Specifiek Accreditatieprotocol I002 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is aangepast op 4 oktober 2017.

18-10-2017
Publicatie van nieuwe versie van Specifiek Accreditatieprotocol M000 betreffende de accreditatie van Medische laboratoria (algemeen).

Specifiek Accreditatieprotocol M000 bevat een korte beschrijving over de accreditatie van Medische laboratoria. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is aangepast op 5 oktober 2017.

04-10-2017
Publicatie specifiek accreditatieprotocol L006 betreffende AP06.

Specifiek Accreditatieprotocol L006 bevat een korte beschrijving betreffende het Accreditatieprogramma bemonstering vaste dierlijke meststoffen; AP06.  
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

04-10-2017
Publicatie van nieuwe versie van Specifiek Accreditatieprotocol C002 betreffende de accreditatie van certificatie van IT Service management systemen gebaseerd op ISO/IEC 20000-1.

Specifiek Accreditatieprotocol C002 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van IT Service management systemen gebaseerd op ISO/IEC 20000-1.

Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

18-07-2017
Publicatie SAP-I007 betreffende de Accreditatie van Eindcontroles na asbestverwijdering (inspectie)

Specifiek Accreditatieprotocol I007 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van Eindcontroles na asbestverwijdering. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

19-06-2017
Publicatie nieuwe versie specifieke accreditatieprotocollen C004 (Certificatie van QMS o.b.v. ISO 9001) en C005 (Certificatie van EMS volgens ISO 14001).

Specifiek Accreditatieprotocollen C004 en C005 bevaten een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van managementsystemen volgens ISO 9001 (C004) danwel volgens  ISO 14001 (C005). Deze SAPs dienen in samenhang met SAP-C000 te worden gelezen, en in de SAPs worden enkel aanvullende of afwijkende aspecten opgenomen. Dit betekent dat delen van de nummering ontbreken (informatie is dan al te vinden in SAP-C000).

De SAPs dienen als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

06-06-2017
Publicatie nieuwe versie SAP-C021 betreffende de Accreditatie van Certificatie van Managementsystemen o.b.v. ISO/IEC 13485

Specifiek Accreditatieprotocol C021 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van managementsystemen op basis van ISO/IEC 13485. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

10-05-2017
Publicatie nieuwe versies specifieke accreditatieprotocollen C000 (17021-1), L001 (17020 en 17025) en V001 (14065)

De Raad voor Accreditatie heeft nieuwe versies gepubliceerd van de SAP-C000, -L001 en -V001.
Deze protocollen dienen als praktische aanvullingen op beleidsregel BR002 van de RvA.

03-05-2017
Vervanging BR008 (Beleidsregel Klachten RvA)

De RvA heeft Beleidsregel BR008 ingetrokken.

30-03-2017
Wijziging werkterreinen RvA in beleidsregel BR010

De RvA heeft onlangs Beleidsregel BR010 gewijzigd.
In Beleidsregel BR010 zijn de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten benoemd die de RvA kan accrediteren.

21-02-2017
Wijziging van RvA-beleidsregel BR002

De RvA heeft onlangs beleidsregel BR002 gewijzigd. Hieronder een samenvatting van de wijzigingen.

26-01-2017
Publicatie nieuwe versie specifiek accreditatieprotocol C014 betreffende de Accreditatie van Persoonscertificatie (algemeen) en publicatie nieuwe versies van specifieke beoordelingsprotocollen 17024

Specifiek Accreditatieprotocol C014 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van personen. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is gereviseerd op 25 januari 2017.

De Specifieke Beoordelingsprotocollen (SBP's) zijn specifiek opgesteld voor SZW-beoordelingen: beoordelingen die in het kader van het aanwijzingsbeleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid plaatsvinden. Ze geven een korte beschrijving en dienen als praktische aanvullingen op het reglement R020.
De betreffende SBP's zijn gereviseerd op 25 januari 2017.

16-01-2017
Publicatie specifiek accreditatieprotocol M001 betreffende de accreditatie van Point of Care Testing (POCT)

Specifiek Accreditatieprotocol M001 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van Point of Care Testing (POCT).
Accreditatie voor POCT is alleen mogelijk indien de instelling beschikt over een ISO 15189 accreditatie. 
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

04-01-2017
Veranderingen met betrekking tot schemabeheer en evaluatie van schema’s (toelichtend document T033 en beleidsregel BR012)

Wijzigingen in toelichtend document RvA-T033 en publicatie beleidsregel BR012

De RvA heeft onlangs het toelichtend document RvA-T033 ‘Toelichting op de eisen voor conformiteitsbeoordelingsschema’s ’gewijzigd. Deze toelichting is relevant voor instellingen die een conformiteitsbeoordelingsschema (verder ‘schema’) ontwikkelen en/of een schema van een externe partij (willen) gebruiken onder accreditatie. In relatie met dit toelichtend document is ook een nieuwe beleidsregel gepubliceerd, beleidsregel BR012 ‘Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema’s’. RvA Reglement R013 ‘Reglement voor de Beoordeling en Acceptatie van Schemabeheerders’ is ingetrokken.

20-12-2016
Publicatie specifiek accreditatieprotocol R000 betreffende de Accreditatie van Organisatoren van Ringonderzoeken (algemeen)

Specifiek Accreditatieprotocol R000 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van organisatoren van ringonderzoeken. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

20-12-2016
Publicatie van Specifiek Accreditatieprotocol C002 betreffende de accreditatie van certificatie van IT Service management systemen gebaseerd op ISO/IEC 20000-1

Specifiek Accreditatieprotocol C002 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van IT Service management systemen gebaseerd op ISO/IEC 20000-1. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

14-12-2016
Wijziging van RvA-beleidsregel BR003

De RvA heeft onlangs beleidsregel BR003 gewijzigd. Hieronder een samenvatting van de wijzigingen.

05-12-2016
Publicatie specifiek accreditatieprotocol C000 betreffende de Accreditatie van Certificatie van Managementsystemen (algemeen o.b.v. ISO/IEC 17021-1).

Specifiek Accreditatieprotocol C000 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van managementsystemen op basis van ISO/IEC 17021-1.
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

31-08-2016
Nieuw specifiek acreditatieprotocol voor medische laboratoria (algemeen)

Een nieuw Specifiek Accreditatieprotocol voor medische laboratoria is gepubliceerd.

31-08-2016
Nieuwe versie specifiek acreditatieprotocol voor inspectie (algemeen)

Specifiek Accreditatieprotocol SAP-I000 bevat een korte beschrijving voor het specifieke accreditatiegebied "Inspectie (algemeen)". Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is gereviseerd op 28 augustus 2016.

31-08-2016
Nieuwe versie specifiek acreditatieprotocol voor Inspectie van bodembeschermende voorzieningen

Specifiek Accreditatieprotocol SAP-I003 bevat een korte beschrijving voor het specifieke accreditatiegebied "Inspectie van bodembeschermende voorzieningen". Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is gereviseerd op 29 augustus 2016.

04-07-2016
Wijzigingen in de RvA-beleidsregels BR006 en BR010

De RvA heeft onlangs twee beleidsregels gewijzigd, te weten BR006 en BR010. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen.

23-05-2016
Nieuwe versie specifiek acreditatieprotocol voor kalibratie (algemeen)

Specifiek Accreditatieprotocol SAP-K000 bevat een korte beschrijving voor het specifieke accreditatiegebied "Kalibratie (algemeen)". Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is gereviseerd op 12 mei 2016.

10-05-2016
Wijzigingen in de RvA-beleidsregels BR002, BR003 en BR005

De RvA heeft onlangs drie beleidsregels gewijzigd, te weten BR002, BR003 en BR005. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen.

25-02-2016
Nieuwe versie Specifiek Accreditatie Protocol L000 (Accreditatie van Testing, Algemeen)

Specifiek Accreditatieprotocol SAP-L000 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van Testing. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is gereviseerd op 17 februari 2016.

09-02-2016
Nieuwe versie Specifiek Accreditatie Protocol I004 (Inspectie van binnenvaartschepen)

Specifiek Accreditatieprotocol SAP-I004 bevat een korte beschrijving voor het specifieke accreditatiegebied "Inspectie van binnenvaartschepen". Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is gereviseerd op 8 februari 2016.

07-01-2016
RvA promotes one-stop accreditation

In 2013 RvA published its revised policy on Cross Frontier Accreditation (CFA).  As RvA still receives many applications for accreditation from Conformity Assessment Bodies from abroad, we would again like to draw your attention to the purpose of our CFA policy rules as described in document BR007, in order to prevent disappointment.

28-12-2015
Nieuwe versie Specifiek Accreditatie Protocol L003 (Verordening bouwproducten (CPR) - Systeem 3)

Specifiek Accreditatieprotocol SAP-L003 bevat een korte beschrijving voor het specifieke accreditatiegebied "Verordening bouwproducten (CPR) - Systeem 3)". Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is gereviseerd op 23 december 2015.

26-10-2015
Nieuwe versie specifiek acreditatieprotocol voor certificatie van personen

Specifiek Accreditatieprotocol SAP-C014 bevat een korte beschrijving voor het specifieke accreditatiegebied "Accreditatie van persoonscertificatie (algemeen)". Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is gereviseerd op 26 oktober 2015.

15-09-2015
Nieuwe versie accreditatieprotocol EMAS (Engelstalig)

Het Specifiek Accreditatieprotocol SAP-C013 bevat een korte beschrijving voor het specifieke accreditatiegebied "Verificatie en validatie in overeenstemming met EU-verordening (EC 1221/2009)". Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is aangepast per 15 september 2015.

12-05-2015
Nieuwe versie accreditatieprotocol voor certificatie van arbo- en veiligheidsmanagementsystemen

Specifiek Accreditatieprotocol SAP-C006 bevat een korte beschrijving voor het specifieke accreditatiegebied “Certificatie van Arbo- en Veiligheidsmanagementsystemen in overeenstemming met OHSAS 18001”. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is gereviseerd op 27 april 2015.

12-05-2015
Nieuwe versie accreditatieprotocol Verordening Bouwproducten (CPR)

Het Specifiek Accreditatieprotocol SAP-C019 bevat een korte beschrijving voor het accreditatiegebied Verordening Bouwproducten (CPR) - Systeem 2+. Het protocol is aangepast per 27 april 2015.

11-05-2015
Wijzigingen in de RvA-beleidsregels BR002 en BR003

Beleidsregel BR002 beschrijft het beleid van de RvA met betrekking tot het accrediteren van instanties die conformiteitsbeoordelingsactiviteiten uitvoeren. Beleidsregel BR003 beschrijft het beleid van de RvA inzake het definiëren van scopes voor de verschillende soorten van accreditatie.

01-05-2015
Nieuwe versie accreditatieprotocol voor voedselveiligheids-managementsystemen

In het Specifieke Accreditatie Protocol voor de certificatie van voedselveiligheidsmanagementsystemen (SAP-C001) staat beschreven hoe de RvA omgaat met beoordelingen van voedselveiligheidsmanagementsystemen. Het protocol is aangepast per 24 april 2015.

23-03-2015
Wijzigingen in de RvA-beleidsregels BR004 en BR005

De RvA heeft onlangs twee beleidsregels gewijzigd, BR004 en BR005. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen.

16-01-2014
Publicatie nieuwe beleidsregels BR002 en BR003

09-07-2013
Publicatie herziene versie van Beleidsregel Cross-Frontier Accreditatie (BR007)

08-07-2013
Notificatie van verandering in Cross Frontier Beleid (Engelstalig)

21-03-2012
Publicatie Beleidsregels Klachten BR008 en Werkterreinen BR010

14-11-2011
VCU 2011/05 geaccepteerd

04-07-2011
Vernieuwing beleidsregels BR002, BR003 en BR005

22-04-2011
Publicatie RvA-BR007 (Beleidsregel Cross-Frontier Accreditatie)