Zoeken

U zocht binnen nieuwsberichten naar:

Resultaten:

13-02-2018
Publicatie NEN-EN-ISO 11731 (Water - Telling van Legionella )

Per juni 2017 is de NEN-EN-ISO 11731 voor de telling van Legionella in water gepubliceerd. Deze norm vervangt de NEN 6265. In de Staatscourant van 12 september 2017 staan de wijzingen voor de Regeling legionellapreventie. Deze treedt in werking per 1 januari 2018. Daarin is ook opgenomen dat  NEN 6265 vervangen wordt  door NEN-EN-ISO 11731, met inbegrip van het bijbehorende Nederlandse voorwoord en dat dit onderdeel met ingang van 1 januari 2019 in werking treedt.