Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Tevreden, betrokken en bevlogen medewerkers werken effectiever en efficiënter, zijn klantgerichter en leveren een hogere kwaliteit. Bovendien is het voor een kennisorganisatie als de RvA belangrijk om goed opgeleide en specialistische medewerkers een inspirerende werkomgeving te bieden.

Om te weten wat onze medewerkers belangrijk vinden, laten wij iedere twee jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren. Het is een onderzoek dat medewerkers prikkelt om mee te denken over hoe we dingen beter kunnen aanpakken. De verbetersuggesties worden meegenomen in de jaarplannen van de RvA.