Quickscan accreditatie aanvraag

1

Is het hoofdkantoor van uw organisatie statutair gevestigd in Nederland?

Met statutair gevestigd wordt bedoeld: het officiële adres van een vennootschap of rechtspersoon, de officiële hoofdvestiging van een bedrijf of instelling, de locatie waar deze volgens de statuten is gevestigd. De locatie waar uw hoofdkantoor gevestigd is, bepaalt mede onder welke voorwaarden uw organisatie in aanmerking komt voor accreditatie.

2

Als het hoofdkantoor van uw organisatie statutair buiten Nederland is gevestigd, gelden er bepaalde voorwaarden om in aanmerking te komen voor accreditatie. Voldoet u aan de genoemde voorwaarden?

Raadpleeg deze pagina om de voorwaarden te bekijken.

3

Wij accrediteren conformiteitverklarende organisaties tegen nationaal en internationaal erkende normen. Wilt u zich accrediteren tegen één van deze normen?

Activiteit

Norm

Medische testen Inspectie Managementsysteemcertificatie Persoonscertificatie Kalibratie Testen Validatie & Verificatie Producenten van referentiematerialen Organisatoren van ringonderzoeken Productcertificatie

Zie voor een volledig overzicht van de werkgebieden waarvoor wij kunnen accrediteren onze beleidsregel BR010. De RvA kan besluiten tot het niet in behandeling nemen van de aanvraag indien de aanvraag een activiteit of werkterrein betreft dat niet is genoemd in beleidsregel RvA-BR010. Als de RvA tot het oordeel komt dat de activiteiten of werkterreinen niet tot het competentiegebied van de RvA behoren, dan zal de RvA in overleg met de aanvrager een termijn vaststellen waarbinnen de activiteit of het werkterrein aan het werkterrein van de RvA kan worden toegevoegd (zie beleidsregel BR002, Artikel 14 (ontwikkeltraject). Daarna kan de aanvraag in behandeling worden genomen.

4

Voor het doen van een aanvraag hebben wij diverse documenten nodig. Heeft u alle documenten beschikbaar binnen uw organisatie?

Zie hier voor een overzicht van de documenten die wij nodig hebben om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

5

Aan het doen van een aanvraag, het geaccrediteerd worden en vervolgens blijven zijn doorlooptijden en kosten verbonden. Bent u zich hiervan bewust?

  1. Om een accreditatieaanvraag in te dienen, moet u – afhankelijk van de norm die u kiest – verschillende documenten uit uw eigen bedrijfsvoering verzamelen. De duur van het proces om alle benodigde informatie binnen uw organisatie gereed te hebben, verschilt per organisatie. Onderschat u deze tijdsinvestering echter niet. Zeker als de materie nieuw is voor uw organisatie. Vanaf het moment van indienen van de aanvraag rekenen wij een doorlooptijd van twintig dagen voor het behandelen van uw aanvraag. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
  2. Vanaf het moment dat uw accreditatieaanvraag is goedgekeurd, start het beoordelingstraject met de daaraan verbonden kosten. De totale investering verschilt echter per aanvraag. Ook aan het behouden van uw accreditatie zijn terugkerende kosten verbonden.
  3. Zie de pagina accreditatieproces voor een toelichting op de verschillende soorten beoordelingen. In onze beleidsregel BR002 vindt u een beschrijving van de processen van aanvraag, het geaccrediteerd worden en uw accreditatie behouden. Raadpleeg ons Tarievenbesluit D001 voor de vastgestelde tarieven.

Helaas, u kunt niet verder met uw aanvraag.

Heeft u vragen over deze uitkomst, neem dan contact met ons op. Voor vragen over buitenlandse vestigingen stuurt u een e-mail naar cfa@rva.nl. Voor uw overige vragen kunt u terecht bij nieuweaanvragen@rva.nl.

Goed nieuws, u kunt verder met uw aanvraag.