Veelgestelde vragen

Accreditatie

Meer informatie over accreditatie vindt u op de pagina Wat is accreditatie?
De verschillende deelgebieden staan beschreven op de pagina Disciplines.
U kunt via de zoekfunctie (op de homepage of rechts bovenaan elke pagina) vinden welke organisaties voor een bepaalde activiteit geaccrediteerd zijn. Type de activiteit (bijvoorbeeld "monsterneming" in het zoekvenster en kies voor zoeken in scopes.
U kunt een organisatie opzoeken in de lijst met geaccrediteerde organisaties. U kunt ook de zoekfunctie gebruiken (filter op geaccrediteerden).
Een certificerende organisatie beoordeelt het managementsysteem of de producten of diensten van leveranciers. Bij een goed resultaat ontvangt de leverancier een conformiteitverklaring, in de vorm van een certificaat of rapport. Een accreditatie-instantie beoordeelt de deskundigheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van certificerende organisaties en van andere conformiteitbeoordelende organisaties.
Bij productcertificatie gaat het om de beoordeling van een product, dienst of proces. Bij managementsysteemcertificatie om de beoordeling van een organisatie op het managementsysteem. In het laatste geval wordt dus niet verklaard of de producten, diensten en processen van een organisatie aan de gestelde eisen voldoen.
Als een organisatie tijdelijk niet meer aan de accreditatie-eisen voldoet, wordt de accreditatie op eigen verzoek (vrijwillig) of door de RvA (opgelegd) geschorst. De organisatie mag het accreditatiemerk dan niet meer gebruiken. Ze mag ook niet op een andere manier naar de geaccrediteerde status verwijzen. Meer informatie vindt u in het document BR002.
Als een organisatie niet meer aan de accreditatie-eisen voldoet en de organisatie de problemen niet binnen de gestelde periode kan oplossen, wordt de accreditatie door de RvA (opgelegd) ingetrokken. Ook kan een organistaie de RvA verzoeken de accreditatie in te trekken. De organisatie mag het accreditatiemerk na het intrekken niet meer gebruiken. Ze mag ook niet op een andere manier naar de geaccrediteerde status verwijzen. Meer informatie vindt u in het document BR002.

Proces

Via de pagina Disciplines kunt u de gewenste discipline selecteren. In de toelichtende tekst vindt u een verwijzing naar de bijbehorende norm.
U dient een accreditatieaanvraag in via het aanvraagformulier.
Op de pagina Aanvraagformulieren vindt u een schematisch overzicht waarmee u snel kunt achterhalen welke formulieren u nodig heeft om een accreditatie aan te vragen.
Er kunnen verschillende vormen van onderzoek worden gebruikt om vast te stellen of een accreditatie kan worden toegekend. Meer informatie hierover vindt u in het document BR002.
De pagina Accreditatieproces geeft een schematisch overzicht van alle te doorlopen stappen in het accreditatieproces.
Meer informatie over categorie A-afwijkingen en categorie B-afwijkingen vindt u in het document BR004.
De wijze waarop u uw corrigerende maatregelen moet aanleveren staat beschreven in het document BR004.

Uitbreidingen van accreditaties

Bij een accreditatieaanvraag voor dezelfde norm dient u een aanvraagformulier in.
Een accreditatieaanvraag voor een nieuwe norm wordt behandeld als een aanvraag voor een nieuwe accreditatie.
De pagina Accreditatieproces beschrijft hoe een uitbreidingsonderzoek verloopt.

Overige onderwerpen

Op de website van NEN kunt u een ISO-norm bestellen.
Via onze feedbackpagina kunt u een klacht indienen.
De RvA kent twee typen klachten: klachten over het functioneren van de RvA en meldingen over het functioneren van door de RvA geaccrediteerde organisaties. In de regel worden meldingen uitsluitend in behandeling genomen als er eerst een klacht is ingediend bij de betreffende organisatie. Zo krijgt een organisatie de gelegenheid om eventuele problemen zelf op te lossen. Meer informatie vindt u in het document BR008 (klachten) of BR002 (meldingen).
Stuur ons een bericht (contact@rva.nl).