Validatie- en verificatie-instellingen

Werkterrein

Informatie wordt gebruikt om investeringsbeslissingen te nemen of een aankoopbesluit te nemen. De betrouwbaarheid van de informatie die door partijen wordt geclaimd is belangrijk. Zijn de gegevens die aan die uitspraak over de data ten grondslag liggen wel correct en volledig? Zijn de aannames correct? Verificatie-instellingen beoordelen of de informatie die door een partij wordt geclaimd betrouwbaar is. Validatie-instellingen bepalen bijvoorbeeld de waarschijnlijkheid van een toekomstige doelstelling, denk bijvoorbeeld aan de energiebesparing die met een bepaalde investering behaald kan worden in een gegeven periode. Met verificatie kan vervolgens achteraf worden vastgesteld of de doelstellingen gehaald zijn.

Deze werkzaamheden vereisen niet alleen kennis van de meer boekhoudkundige processen, maar ook technische kennis van het betreffende onderwerp en/of bedrijfsproces.

Accreditatie

De RvA accrediteert validatie- en verificatie-instellingen op basis van de norm ISO/IEC 17029. Hieronder zullen ook de huidige accreditaties voor broeikasgasverificatie-instellingen (conform ISO 14065:2013) gaan vallen; hiervoor is een overgangsperiode is vastgesteld tot december 2023 (details hiervoor zijn te vinden in SAP-V000).

Meer weten?

Via de zoekmachine of de lijst met geaccrediteerde organisaties vindt u alle door de RvA validatie en verificatie-instellingen. In de beleidsregel BR010 staan de diverse werkterreinen op het gebied van validatie en verificatie beschreven.

Voor broeikasgasverificatie conform de Europese regelgeving voor EU/ETS zijn de landen waar de door de RvA geaccrediteerde verificatie-instellingen actief zijn, te vinden in dit overzicht.