Disciplines

De RvA beoordeelt conformiteitverklarende organisaties: laboratoria, inspectie-instellingen, certificatie-instellingen en verificatie-instellingen. Organisaties die op hun beurt weer producten en diensten van leveranciers beoordelen. Dat kan op elk denkbaar werkgebied: gezondheid, milieu, bouw, energie, voeding, transport, financiën enzovoort.

Disciplines

 

Voldoet een conformiteitverklarende organisatie aan de gestelde normen? Dan wordt er een accreditatiemerk afgegeven. In dit proces onderscheiden we verschillende disciplines:

Kalibratie

Kalibratielaboratoria

Testen

Testlaboratoria
Medische laboratoria
Organisatoren van ringonderzoeken
Producenten van referentiematerialen

Inspectie

Inspectie-instellingen

Certificatie

Productcertificatie-instellingen
Managementsysteemcertificatie-instellingen
Persoonscertificatie-instellingen

Verificatie

Broeikasgasverificatie-instellingen