Workshop Accreditatie voor rijksambtenaren

De waarde en toepassing van accreditatie als beleidsinstrument

Op uitnodiging van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaf de RvA 9 november 2022 een workshop over accreditatie voor beleidsambtenaren en overheidsjuristen bij ministeries die in hun dagelijks werk te maken krijgen met accreditatie en conformiteitsbeoordeling. De RvA was blij met deze kans om meer beleidsambtenaren en overheidsjuristen te informeren en te enthousiasmeren over de waarde van accreditatie binnen het kwaliteitsstelsel.

Conclusie na deze levendige middag: de toepassing van accreditatie en conformiteitsbeoordeling leeft onder beleidsambtenaren. Maar dat er nog veel vragen zijn, kwam ook naar voren.

De gestelde vragen gingen vooral over de toepassing en waarde van accreditatie als beleidsinstrument. Vragen waar de RvA graag het gesprek over aangaat. Bijvoorbeeld de vraag: “Hoe kan toezicht van rijksinspecties en accreditatie elkaar versterken?” En: “Wanneer is accreditatie een passend beleidsinstrument om in te zetten?’’

Inhoud workshop

Deze introductie in accreditatie gaf de deelnemers een eerste indruk van de werkwijze, waarde en reikwijdte van accreditatie binnen het kwaliteitsstelsel. Ze maakten daarnaast kennis met het werkveld van de RvA en de (inter)nationale context waarbinnen de RvA opereert. Om inzicht te geven in hoe overheden accreditatie inzetten en kunnen inzetten als beleidsinstrument, gingen we met elkaar in gesprek aan de hand van een aantal casussen, deels ingebracht door beleidsambtenaren zelf.