Wijzigingen die van invloed zijn op uw geaccrediteerde activiteiten?
Meld het ons

Een nieuwe bestuurder, een verhuizing of een nieuwe werkwijze: het zijn allemaal veranderingen die van invloed kunnen zijn op de activiteiten die u onder accreditatie uitvoert. Wij zien dat klanten vaak niet weten of vergeten om deze wijzigingen aan ons door te geven. Het is echter belangrijk dat u dergelijke veranderingen zo snel mogelijk aan ons meldt. De voorwaarden in de accreditatiebeschikking schrijven dit, naast een aantal beleidsregels, voor. Daarnaast is het belangrijk dat uw organisatie de RvA de mogelijkheid biedt om naar aanleiding van wijzigingen extra beoordelingen uit te voeren, als de RvA dit wenselijk vindt.

Deze veranderingen geeft u altijd door:

Zijn onderstaande wijzigingen van toepassing? Meld het uw project coördinator accreditaties zo spoedig mogelijk:

  • veranderingen in de eigendomssituatie van uw organisatie;
  • veranderingen in de juridische, commerciële of organisatorische status;
  • veranderingen in werkterrein/economische activiteiten van uw organisatie en van aan haar gerelateerde organisaties of personen;
  • verandering in de leiding of in de structuur;
  • veranderingen in beleid in relatie tot het voldoen aan de vereisten;
  • veranderingen in personeel dat een sleutelpositie bekleedt, zoals managers en beslissers en personeel met specifieke en voor de organisatie unieke deskundigheid;
  • veranderingen in huisvesting, uitrusting en andere middelen die een significante invloed kunnen hebben op de werkzaamheden die onder accreditatie worden uitgevoerd;
  • significante veranderingen in werkwijzen of procedures.

 

Relevante beleidsregels

In de volgende beleidsregels staan de voorwaarden beschreven rondom het doorgeven van wijzigingen die van invloed kunnen zijn op geaccrediteerde activiteiten: RvA-BR002 Beleidsregel Accreditatie, RvA-BR004 Beleidsregel afwijkingen en corrigerende maatregelen, RvA-BR005 Beleidsregel controles en herbeoordelingen, en tot slot RvA BR011 Beleidsregel overdracht van accreditatie en verhuizing.