Wijziging van RvA-voorschrift VR003

De RvA voert, na de laatste publicatie van de VR003 op 19 oktober 2020, opnieuw een wijziging door in dit document.
Voorschrift VR003 beschrijft het beleid en de regels met betrekking tot het gebruik van accreditatiemerken en logo’s.

In de versie van 19 oktober 2020 is de algehele verplichting tot het gebruik van het merk voor activiteiten binnen de scope van accreditatie geïntroduceerd. Met betrekking tot deze aanpassing is een overgangsregeling beschreven, die nu in de nieuwe versie van dit document is gewijzigd.

Tot 1 november 2021 zal, indien bij een beoordeling wordt vastgesteld dat niet aan de eisen uit de VR003 wordt voldaan, de RvA wijzen op afwijking van dit voorschrift, maar geen afwijkingen als bedoeld in RvA-beleidsregel BR004 vaststellen. Na 1 november 2021 zullen wel afwijkingen worden vastgesteld.

Ten opzichte van versie 5.1 van dit document van 19 oktober 2020, zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:

  1. Artikel 2, artikel 9 en artikel 10 zijn met kleine tekstuele wijzigingen verduidelijkt. Het voorbeeld (afbeelding accreditatiemerk) van artikel 9 is geüpdatet.
  2. Artikel 7, betreffende de vormgeving van het accreditatiemerk, is aangevuld met een algemeen voorschrift over leesbaarheid en herkenbaarheid.
  3. Artikel 15 en artikel 16 zijn samengevoegd tot één artikel met drie onderdelen (artikel 15, lid 1 t/m lid 3). Bij het derde onderdeel (eerder artikel 16) heeft een aanvulling plaatsgevonden om helderheid te verschaffen over verplicht gebruik bij aanmelding, aanwijzing en/of erkenning.
  4. Artikel 17, betreffende de invoeringstermijn van de eerder in artikel 15 en 16 genoemde verplichtingen en overgangstermijnen voor CBI’s in dat kader, is geschrapt. In plaats van artikel 17 is een vernieuwde overgangsregeling opgenomen en toegevoegd onder nieuw artikel 15.
  5. Door samenvoeging van artikel 15 en 16, en het schrappen van artikel 17, heeft er een hernummering plaatsgevonden van artikelen 18 t/m 53 (thans 16 t/m 51).
  6. Artikel 42, betreffende het tijdig informeren van klanten bij een schorsing of intrekking, is in lijn gebracht met de standaardvoorwaarden voor RvA-accreditatie zoals onder andere genoemd in BR002.
  7. Bij artikel 9, artikel 11, artikel 16, artikel 22, artikel 21, artikel 25, artikel 26 en artikel 32, zijn overgangsregelingen toegevoegd.

Klik hier voor de laatste versie van de VR003.
Klik hier voor de aankondiging in de Staatscourant.

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.