Wijziging document ILAC-P15: verschillende onafhankelijkheidstypen mogelijk op de accreditatiescope inspectie-instellingen

In mei 2020 is het document ILAC-P15 herzien. Dit document gebruikt de RvA bij de accreditatie van inspectie-instellingen op basis van de norm EN-ISO/IEC 17020. Deze herziening leidde tot een aantal wijzigingen. De implementatietermijn hiervan liep tot november 2021.

Voortaan verschillende onafhankelijkheidstypen op de scope

Eén van de wijzigingen in het nieuwe document ILAC-P15 geeft inspectie-instellingen de mogelijkheid voortaan verschillende typen onafhankelijkheid op de scope van accreditatie te hebben. Het is (uiteraard) niet toegestaan dat zij dezelfde inspectie-activiteit onder verschillende onafhankelijkheidstypen aanbieden.

EN-ISO/IEC 17020 deelt inspectie-instellingen in drie onafhankelijkheidstypes in: A, B en C. De types geven aan welke relatie er is tussen de inspectie-instelling en de geïnspecteerde objecten.

Nieuwe werkwijze

De RvA heeft een nieuwe werkwijze voor als een inspectie-instelling gebruik wil maken van deze mogelijkheid. Daarbij houdt de RvA rekening met de verordening 765/2008. Die verplicht ons om onnodige lasten voor inspectie-instellingen te vermijden.

Instellingen die verschillende inspectie-activiteiten onder twee verschillende onafhankelijkheidstypen willen aanbieden, kunnen via hun RvA-contactpersoon een wijziging van hun accreditatiescope aanvragen. Afhankelijk van de aanvraag, bepaalt de RvA de omvang van het onderzoek voor deze scopewijziging. Na afronding staat op de scope per verrichting aangegeven om welk onafhankelijkheidstype het gaat. Er is dus niet voor twee verschillende registraties (I-nummers) gekozen. Dit om de kosten voor de inspectie-instellingen beperkt te houden.

Voor inspectie-instellingen die alle verrichtingen slechts onder één type onafhankelijkheid aanbieden, en dat ook zo willen houden, verandert er niets.