Wijziging Beleidsregel BR010

De RvA heeft onlangs beleidsregel BR010 gewijzigd. In deze beleidsregel zijn de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten benoemd die de RvA kan accrediteren.

Hieronder een samenvatting van belangrijkste wijzigingen ten opzichte van BR010-versie 6 van 18 juli 2018:

  • Vervallen richtlijnen zijn verwijderd uit bijlage 2;
  • De richtlijn Medische hulpmiddelen is verwijderd uit bijlage 2;
  • De richtlijn Interoperabiliteit van het spoorwegsysteem is verplaatst van bijlage 2 naar de EN-ISO/IEC 17065, in overeenstemming met het schema van de European Railway Agency dat daarbij verplicht voor accreditatie wordt toegepast;.
  • In bijlage 2 (Accreditatie in het kader van Europese Richtlijnen en Verordeningen ten behoeve van aanmelding als ‘aangemelde instantie’) zijn de voorkeursnormen voor accreditatie, zoals gespecificeerd in document EA-2/17:2020, verwerkt en opgenomen als verplicht te gebruiken normen voor bepaalde modules en systemen. Tevens is vastgelegd dat van deze verplicht te gebruiken normen voor bepaalde richtlijnen/verordeningen kan worden afgeweken in Specifieke Accreditatie Protocollen (SAP’s). Voor nieuwe aanvragen in het kader van richtlijnen/verordeningen worden per 1 april 2021 alleen nog aanvragen geaccepteerd die in overeenstemming zijn met de verplichte norm.

Klik hier voor de up-to-date versie van de BR010.
Klik hier voor de aankondiging in de Staatscourant.

Lees ook:
Nieuwsbericht: Verplichte accreditatienorm voor aangemelde instanties

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.