Wie gaan drones beoordelen in het kader van CE-markering?

De Europese Commissie heeft in april 2019 een regelgeving van kracht gemaakt die eisen stelt aan het op de markt brengen van drones en het daarmee vliegen.

Afbeelding_van_drone_in_de_lucht

Verordening
Deze regelgeving verplicht bedrijven dat zij de drones die zij in de handel brengen op de Europese markt, aan de essentiële eisen van de gedelegeerde verordening (EU) 2019/945 laten voldoen. Dan pas komt het in aanmerking voor een CE-markering. Deze markering geeft, onder andere voor de consument, aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels.

Interesse
Voor het afgeven van een CE-markering is in sommige gevallen een beoordeling door een aangemelde instantie (notified body) vereist. Accreditatie is een voorwaarde om aangemelde instantie te kunnen worden. Op dit moment heeft de RvA nog geen verzoeken van instellingen die deze beoordelingen willen uitvoeren. De RvA is daarom benieuwd naar de interesse van instellingen om beoordelingen in het kader van CE-markering voor drones uit te voeren. Voor interesse in accreditatie, kunt u contact opnemen met Maureen van den Wijngaart (beleidsmedewerker RvA) via maureen.vanden.wijngaart@rva.nl.

Amsterdam Drone Week
Op 4-6 december aanstaande vindt Amsterdam Drone Week plaats. Op 4 december wordt door het ministerie van I&W in een sessie toelichting gegeven over de nieuwe Europese regelgeving en de Nederlandse implementatie ervan. Kijk voor meer informatie op: www.amsterdamdroneweek.com.

Blijf op de hoogte!
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere: nieuwe accreditaties, internationale ontwikkelingen en interessante vacatures. Of volg ons via LinkedIn.