Wereld Accreditatiedag 9 juni

Samenwerking in de kwaliteitsketen draagt bij aan een duurzame wereld

Of het nu gaat om energiebesparing, klimaatverandering, schoon water of een gezonde bodem, de kwaliteitsketen speelt hierin een belangrijke rol. De Raad voor Accreditatie en NEN vieren daarom op 9 juni samen Wereld Accreditatiedag 2022. Het thema van deze editie is Accreditation: Sustainability in Economic Growth and the Environment. Dit verwijst naar twee belangrijke pijlers van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Het doel is om aandacht te vestigen op hoe accreditatie, conformiteitsbeoordeling en normalisatie bijdragen aan een duurzame wereld.

Samenwerking in de kwaliteitsketen is cruciaal bij het functioneren van economieën wereldwijd. Met certificatie en accreditatie kunnen leveranciers van producten en diensten laten zien dat zij voldoen aan de norm. Het kunnen aantonen van conformiteit, middels certificatie, keurmerken en testen, speelt daarom een belangrijke rol in het vertrouwen in internationale handel en het behalen van de SDG’s. Een leverancier kan op een geloofwaardige manier laten zien dat zijn organisatie, dienst of product een bijdrage levert aan bijvoorbeeld de circulaire economie, schoon drinkwater of klimaat.

RvA en NEN werken samen in aanloop naar WAD 2022

De RvA en NEN trekken samen op in aanloop naar de Wereld Accreditatiedag (WAD) 2022. Dit jaar is het thema de SDG’s, en dan met name die voor duurzame economische groei en milieu.

Normen, conformiteitsbeoordeling en accreditatie worden voortdurend ontwikkeld en herzien om ervoor te zorgen dat de juiste instrumenten beschikbaar zijn voor de SDG’s. Zowel nu als in de toekomst.

Sustainable Development Goals: Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling

Wereldwijd en met iedereen werken aan problemen waar we samen voor staan, dat is de kern van de SDG’s. De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben deze ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030 vastgesteld. De agenda bestaat uit 17 doelen waaronder klimaatverandering, een schoon milieu, armoede, ontbossing en economische ontwikkeling. Deze agenda heet voluit de Sustainable Development Goals en wordt vaak afgekort naar SDG’s.

Conformiteitsbeoordeling

ISO en IEC ontwikkelen wereldwijde normen voor conformiteitsbeoordeling. Waar moeten competente laboratoria aan denken? Waar moet een competente certificerende instelling aan voldoen? Hierover worden wereldwijd afspraken gemaakt waartegen de RvA kan accrediteren. Dan weten we dat de toetsing aan de norm, de conformiteitsbeoordeling, op een correcte manier is uitgevoerd.